Terug naar alle nieuwsberichten

Geslaagd! De definitieve slagingspercentages van Luzac

Met trots kunnen wij bekendmaken dat, ondanks de coronacrisis, 100% van onze mavo-leerlingen, 98% van onze havo-leerlingen en 99% van onze vwo-leerlingen is geslaagd! Dankzij de snelle omslag naar virtueel onderwijs kon Luzac de kwaliteit blijven bieden die de examenkandidaten gewend waren. We hebben alles op alles gezet om samen het examenjaar succesvol af te ronden.

Het was een uitzonderlijke periode: de scholen werden gesloten en de centraal schriftelijke eindexamens werden definitief geschrapt. De SE’s werden leidend om te slagen. Het virtuele onderwijs was voor Luzac niet onbekend: leerlingen die begin dit jaar naar risicogebieden waren geweest konden het onderwijs al virtueel volgen. En met succes: zij ervaarden nog steeds de kwaliteit die zij gewend zijn.

Zo kon het virtuele onderwijs aangeboden worden vanaf het moment dat Luzac genoodzaakt was om de schooldeuren te sluiten. Homeschooling van ouders was bij Luzac niet nodig. Elke les ging namelijk vanaf dag 1 virtueel door. Ook de SE’s werden gemaakt. Leerlingen en hun ouders hoefden zich geen zorgen te maken over hun schoolprestaties, die waren onder controle. De leerlingen kregen les volgens hun vaste rooster, waarin de tijd werd genomen om de leerlingen de juiste ondersteuning te bieden. Dankzij de kleine klassen van Luzac kregen leerlingen ook in deze periode de persoonlijke aandacht die ze nodig hebben om zo goed mogelijk te presteren.

Luzac heeft zo efficiënt mogelijk gebruikgemaakt van de extra tijd die de leerlingen hadden voor de SE’s. Ook op de resultaatverbeteringstoetsen, waarmee leerlingen hun eindcijfer voor twee vakken konden verbeteren, werden de leerlingen optimaal voorbereid. Om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen, vergden de SE’s een hoger toepassingsniveau en werden ze zo opgesteld dat frauderen niet mogelijk was. Dit resulteerde in slagingspercentages waar we bijzonder trots op zijn: 100% van de mavo-leerlingen, 98% van de havo-leerlingen en 99% van de vwo-leerlingen is met vlag en wimpel geslaagd!

Coronaproof diploma-uitreikingen

Na de versoepeling van de coronamaatregelen kon de diploma-uitreiking op alle 18 Luzac-vestigingen veilig doorgaan. Van kerken tot hockeystadions: elke vestiging zorgde voor creatieve oplossingen om leerlingen nog een keer bij elkaar te brengen. Zo organiseerde Luzac Eindhoven een drive-in diploma-uitreiking, die opa’s en oma’s thuis zelfs live konden volgen. Groepjes van 8 leerlingen kwamen naar het podium. Het applaus werd gehouden door te claxonneren als de leerlingen hun diploma in ontvangst namen. Wat een experiment was, bleek een groot succes. Vol trots konden we al onze leerlingen feliciteren met hun prestaties en succes wensen met hun vervolgstap.