Terug naar alle nieuwsberichten

Een flexibel en succesvol examenjaar: dit zijn de examenresultaten van Luzac

Het coronavirus heeft een grote impact op het onderwijs: op 16 maart moesten de scholen sluiten. Veel ouders deden, naast hun drukke baan, aan homeschooling en toetsen werden gecanceld. Bij Luzac was dit niet het geval, want daar ging elke les vanaf dag 1 virtueel door. Ook de SE’s werden gemaakt. Zowel de leerlingen als hun ouders hoefden zich geen zorgen te maken over de schoolprestaties. Vooral voor de eindexamenkandidaten een grote opluchting: ondanks dat de centrale eindexamens zijn geschrapt, kregen zij alle handvatten om te slagen.

Op 24 maart werd bekendgemaakt dat de centrale eindexamens niet doorgaan. Dat betekende dus automatisch dat de schoolexamens (SE’s) leidend zijn voor de examenuitslag. De leerlingen werden vanaf dag 1 virtueel optimaal voorbereid op hun SE’s. Van het volledige lesprogramma tot de persoonlijke begeleiding en steunlessen: leerlingen volgden het onderwijs van Luzac zoals zij dat gewend zijn. De online oplossingen zijn op versneld tempo online uitgerold. Gelukkig was Luzac optimaal voorbereid, dankzij eerder uitgevoerde pilots met leerlingen die in risicogebieden waren geweest. Luzac heeft zo efficiënt mogelijk gebruikgemaakt van de extra tijd die de leerlingen hadden voor de voorbereiding SE’s. Ook op de resultaatverbeteringstoetsen, waarmee leerlingen hun eindcijfer voor twee vakken kunnen verbeteren, worden de leerlingen optimaal voorbereid. En om de kwaliteit van het onderwijs te garanderen, vergden de SE’s een hoger toepassingsniveau en werden ze zo opgesteld dat frauderen niet mogelijk was.

Het schakelen naar virtual classrooms heeft veel inspanningen gekost, maar met resultaat: het slagingspercentage van onze mavo-leerlingen bedraagt 99%. En op de havo en het vwo van Luzac is 97% van de leerlingen geslaagd. Het slagingspercentage van Luzac ligt op en zelfs boven het landelijke gemiddelde: een unieke prestatie tijdens dit uitzonderlijke examenjaar. De leerlingen die nog niet zijn geslaagd krijgen alle hulp om tijdens hun resultaatverbeteringstoetsen zo goed mogelijk te scoren. Samen zetten wij alles op alles om elke leerling met vlag en wimpel te laten slagen.