Terug naar alle nieuwsberichten

De Luzac-vestigingen zijn leeg, maar er is geen les die uitvalt

Het coronavirus heeft een grote impact op ons dagelijkse leven. Zo zijn vanaf 16 maart ook alle middelbare scholen gesloten. Veiligheid staat boven alles: bij Luzac is er voorafgaand al een pilot gedraaid met leerlingen die in Noord-Italië zijn geweest en vanuit huis veilig hun ontwikkeling konden voortzetten. En wat bleek: vanuit huis konden de lessen net zo goed gevolgd worden. Hoewel er deze dinsdag geen leerling op school zal zijn, valt er bij Luzac dus geen les uit door het coronavirus. Leidsch Dagblad schreef een artikel over de online aanpak van Luzac.

Vanuit huis kunnen de lessen net zo goed gevolgd worden als in de klas zelf. „Zo krijg je van afstand niet alleen de uitleg van de docent mee, maar ook wat hij op zijn digitale whiteboard schrijft, een eventuele powerpointpresentatie, documenten die hij deelt en nog zo wat” –  projectleider Quintijn Schenkel.

Zo zien de digitale lessen van Luzac eruit

De docent ziet dat de leerlingen zich aanmelden via Microsoft Teams en houdt een absentielijst bij. En ook nu is van spijbelen geen sprake, want de ouders worden ingelicht als hun zoon of dochter niet ingelogd is. De kleine klassen van maximaal acht leerlingen zijn ook online makkelijk onder controle te houden. Elke leerling krijgt nog steeds de aandacht die hij of zij nodig heeft. Docenten schrijven op hun touchscreen, in plaats van op een whiteboard. Leerlingen kunnen hun huiswerk digitaal inleveren en communiceren via de webcam. Zo is de lesdag alsnog compleet, op afstand.

Opgeluchte ouders

Ouders reageren enthousiast op het digitale lesgeven, mede gezien het moment in het schooljaar: „De examens komen snel dichterbij. En leerlingen in hun laatste jaar, moeten daar wel goed op zijn voorbereid.” Zolang de eindexamens op 7 mei plaatsvinden, kunnen toetsen moeilijk verplaatst worden. Eind april moeten alle eindexamendossiers met nagekeken herkansingen ingeleverd worden. Het enige waar je in deze situatie mee zit, is de surveillance. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat leerlingen een open boek-toets houden. Er wordt dus nog hard aan een oplossing voor de toetsweken gewerkt.

Bron: Leidsch Dagblad