Terug naar alle nieuwsberichten

Dossier BRUGKLAS, deel 2: Anke van Diemen aan het woord

Vorige week vertelde Guus (Luzac Utrecht) hoe hij op zijn eerste jaar terugkeek. Deze week leggen we onze vragen voor aan zijn leerlingbegeleider: Anke van Diemen. Leuk om ook vanuit haar rol en visie meer te weten te komen over de brugklas van Luzac.

Kun je iets vertellen over je achtergrond en je rol binnen Luzac?

Ik heb geschiedenis gestudeerd en riep altijd dat ik nóóit in het onderwijs zou gaan werken. Tijdens mijn studie had ik een bijbaan bij Luzac en ontdekte ik hoe leuk onderwijs is. Na mijn studie ben ik eerst elders aan de slag gegaan, maar het lesgeven bleef in mijn hoofd zitten. Ik ben toen toch een docentenopleiding gaan volgen, waarna ik ben teruggekeerd bij Luzac.  Naast de lessen geschiedenis ben ik leerlingbegeleider van zowel brugklassers (klas 1 en 2) als examenleerlingen. De combinatie van lesgeven en begeleiden kan ik iedereen in het onderwijs aanraden.

Waarom werk je bij Luzac?

Vooral vanwege de kleinschaligheid en de kwaliteit die we daardoor kunnen bieden. Het is ontzettend leuk om op de eerste dag alle leerlingen al bij naam te kennen. Hier op school leef je écht met leerlingen mee, je weet veel van ze. Dat is niet alleen leuk maar ook nuttig voor de begeleiding. Ook is het fijn om in een klein team te werken zodat we elkaar snel en goed op de hoogte kunnen houden van alles wat er speelt op school. Datzelfde geldt voor het contact met ouders. Bovendien zie ik dat leerlingen hier kansen krijgen die ze wellicht niet krijgen in het regulier onderwijs. Het is fijn om een steentje bij te kunnen dragen aan hun succes.

Waarom kiezen leerlingen voor de brugklas van Luzac?

Omdat we een kleinschalige en veilige leeromgeving bieden waarin we uitgaan van kansen en mogelijkheden voor elk kind. Er is veel contact tussen school en het thuisfront waardoor ouders/verzorgers weten wat er speelt op school. De persoonlijke begeleiding vinden de meeste leerlingen prettig of ze weten van zichzelf dat ze het ‘nodig’ hebben. Als pluspunt hoor ik vaak dat het huiswerk op school gemaakt wordt, dan hoeft daar thuis geen discussie meer over te zijn. Thuis kan dan echt thuis zijn.

Waarom kiest Luzac voor een tweejarige brugklas met verschillende niveaus?

In het huidige onderwijssysteem moeten er al veel te vroeg keuzes gemaakt worden die invloed hebben op de rest van je leven. Wij stellen die ‘grote keuzes’ nog even uit. Door een tweejarige brugklas met verschillende niveaus kunnen we beter inschatten wat het hoogst haalbare niveau van een leerling is. Dat biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld nog de overstap te maken van vmbo-t naar havo of van havo naar vwo. Ook kunnen leerlingen in onze brugklas optimaal van elkaar leren en zich aan elkaar optrekken.

Hoe reageren leerlingen en ouders op deze aanpak?

De leerlingen zijn heel makkelijk, zij denken er niet eens over na. Voor hen is het heel gewoon, eigenlijk vanaf dag 1. Voor hen is het fijn dat de mogelijkheid bestaat om nog te switchen van niveau als dat kan of nodig is. Maar eigenlijk houden ze zich daar dus niet mee bezig. Ouders kunnen soms best kritisch zijn. Sommige ouders zien de combinatie als een mogelijk probleem/zorg, anderen als een kans. Maar omdat we altijd het belang van de leerling voorop stellen, worden eventuele zorgen al snel weggenomen. In mijn ogen heeft de aanpak van Luzac echt meerwaarde. Als ik zie wat voor ontwikkeling de leerlingen hier doormaken, van soms onzekere jongens en meisjes tot heuse heren en dames aan het einde van het tweede jaar van de brugklas.

Kennismaken met Luzac?

Kom naar onze open dag. Klik hier voor meer informatie.