Terug naar alle nieuwsberichten

Huiswerk? Schoolwerk! Het nut van de studiezaal

Bij Luzac zeggen we: school is school en thuis is thuis. Op school wordt er geleerd, thuis is er ruimte voor ontspanning. Natuurlijk zijn er soms uitzonderingen, maar in principe maak je al je huiswerk op school. Dit gebeurt dagelijks in een rustige ruimte, de studiezaal, onder toezicht van een surveillant. Die zorgt ervoor dat iedereen geconcentreerd kan blijven werken. Hoe het er in de praktijk aan toe gaat in de studiezaal? We stellen een paar vragen aan Pauline Heistein, rector Luzac Amersfoort.

Wat doen leerlingen nou precies in zo’n studiezaal? Echt alleen maar studeren?

“De studiezaal zien wij als het kloppend hart van onze school. Hier maken de leerlingen meters. Meters die nodig zijn om hun doel te bereiken: overgaan naar het volgende jaar of hun diploma behalen. In de studiezaal maken leerlingen hun huiswerk en bereiden ze toetsen of examens voor. Het gaat dus om maakwerk en leerwerk. Gemiddeld zitten leerlingen zo’n 2 uur per dag in de studiezaal. Deze uren worden ook echt ingeroosterd, ze zijn verplicht. Het mooie is, in drukke periodes komen leerlingen vaak op eigen initiatief extra uren naar de studiezaal. Nog éven in alle rust die ene opdracht maken of een bepaalde toets leren. De zaal is elke dag geopend van 9 tot 17 uur, soms tot 18 uur. In de weken voorafgaand aan de toetsweek, stellen we de zaal ook ’s avonds open. Deze avonden worden druk bezocht. Naast de studiezaal waar het helemaal stil is, hebben we in Amersfoort ook een samenwerkzaal. Die is een beperkt aantal uren per dag geopend, leerlingen weten precies wanneer. In deze zaal kunnen leerlingen twee aan twee werken aan hun huiswerk of zich met elkaar voorbereiden op een presentatie. Ook in deze zaal is het rustig, maar niet muisstil. Leerlingen moeten immers hardop kunnen overleggen en kunnen oefenen.”

Hoe ervaren leerlingen de studiezaal?

“Je merkt dat leerlingen in het begin moeten wennen aan de studiezaal. Ze brengen er heel wat uren door en dat is echt even schakelen. Sommige leerlingen zijn het zelfs niet gewend om überhaupt huiswerk te maken. Die weten niet goed hoe ze de studie-uren moeten benutten en vervelen zich. Studeren moet je leren! Deze leerlingen krijgen dus wat meer begeleiding. Niet snel wat opdrachten invullen, maar echt begrijpen wat je aan het doen bent. Er de tijd voor nemen. Dáár leer je van. Net als van het maken van samenvattingen of mindmaps, of van belangrijke informatie markeren in moeilijke teksten. Al snel ontdekken leerlingen dat als ze efficiënt met hun tijd in de studiezaal omgaan, ze thuis bijna niets meer hoeven te doen. En wie wil dat nou niet? Een ander belangrijk aspect van de studiezaal is het saamhorigheidsgevoel. Je ziet anderen om je heen druk bezig met hun huiswerk of studie, waardoor je zelf ook ‘aangestoken wordt’. De meeste leerlingen geven toe dat ze thuis veel sneller afgeleid raken door telefoon, computerspelletjes, televisie of wat dan ook. Het is altijd weer mooi dat leerlingen gaan inzien dat de studiezaal geen vijand maar een vriend is.”

Bij Luzac heeft elke leerling een eigen leerlingbegeleider. Geven leerlingbegeleiders hun leerlingen speciale opdrachten mee voor in de studiezaal?

“Ik ben zelf ook leerlingbegeleider en ja, dat doe ik. Een paar voorbeelden. Als ik van een surveillant hoor dat één van mijn leerlingen zich in de studiezaal makkelijk laat afleiden, spreek ik met deze leerling af dat hij een vaste plek vooraan in de studiezaal gaat innemen. Hierdoor wordt hij minder afgeleid en kan hij geconcentreerder werken. Ook help ik leerlingen die moeite hebben met het organiseren van hun huiswerk met het maken van een planning. Hierdoor ontstaat inzicht in welk maak- of leerwerk er in welk studie-uur gedaan moet worden om goed op schema te blijven. Daarnaast geef ik leerlingen tips over hoe ze het beste voor een bepaalde toets kunnen leren. Tot slot geef ik leerlingen, in overleg met de docent, voor een bepaald vak waar ze moeite mee hebben, een extra taak mee om te oefenen. Al dit soort extra ondersteuning zorgt ervoor dat leerlingen steeds betere resultaten behalen en dus ook meer zelfvertrouwen krijgen. De studiezaal en onze persoonlijke begeleiding bieden een meerwaarde die door de leerlingen en hun ouders enorm gewaardeerd wordt. Huiswerk staat binnen het gezin niet meer ter discussie, thuis is er tijd voor andere dingen.”