Terug naar alle nieuwsberichten

Leerlingen Alkmaar en Haarlem ‘op date’ met auteur Philip Huff

Op 7 januari jl. hebben een 100-tal leerlingen van 5-HAVO en 6-VWO van het Luzac College Alkmaar en het Luzac College Haarlem in het Remonstrantse kerkje in Alkmaar de schrijver Philip Huff ontvangen. Na een enthousiaste reactie bij de opkomst van Philip, werd op zijn verzoek 1 minuut stilte in acht genomen vanwege de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs die net had plaatsgevonden. Het was 60 seconden muisstil.

Huff begon met een korte inleiding over de functie die muziek en taal kunnen hebben: elkaar begrijpen! Daarna vertelde hij over zijn studie geschiedenis en filosofie, en waarom hij geen Nederlands was gaan studeren (hoewel hij het vak wel leuk vond). “Dan moet je waarschijnlijk heel veel lezen van die oude schrijvers als Couperus en Vondel”, daar had hij op school geen positieve ervaringen mee had. Nadat hij in het kort had geschetst hoe hij tot schrijven was gekomen en hoe hij zijn eerste contract voor zijn boek genaamd “Dagen van gras” had gekregen, kwamen de eerste vragen van de leerlingen. De vragen hadden betrekking op het boek “Niemand in de stad”, dat door alle leerlingen was gelezen.

Er werden vragen gesteld over het autobiografische karakter van zijn boeken en in hoeverre de hoofdpersoon kan worden vereenzelvigd met Philip zelf. Philip: “Je denkt en schrijft altijd vanuit jezelf, wat jezelf hebt meegemaakt of hebt gehoord. Philip stelde zelf ook regelmatig vragen aan de zaal, zoals: “Welke persoon uit het boek vonden jullie nou de grootste klootzak en waarom”? Hij ging in op de antwoorden van de leerlingen en gaf daarover dan ook zijn eigen mening.

Ook over veel gebeurtenissen uit zijn eigen leven wist hij met smaak te vertellen: de relatie met zijn ouders, drank- en drugsgebruik, vreemdgaan (en de gevolgen daarvan) en de situatie in een studentenwoongroep waar je in verzeild raakt na het voortgezet onderwijs. Deze openheid stimuleerde de leerlingen om ook meer persoonlijke vragen te durven stellen waardoor de bijeenkomst een steeds losser karakter kreeg. Op de vraag hoe hij het schrijven volhield was het antwoord kort maar duidelijk: “Om dat het heel leuk is om te doen”. Daaraan toevoegend: “En je bent eigen baas, je kunt je eigen tijd indelen”. Tot slot merkte hij nog op: “Lezen leidt tot meer empathie en beter begrip van mensen en de wereld om je heen. Lezers blijken ook beter te reageren op menselijke emoties en herkennen beter gezichtsuitdrukkingen”.

Daarna werd bekendgemaakt welke drie leerlingen uit Alkmaar en welke drie leerlingen uit Haarlem met Philip Huff en enkele personeelsleden van het Luzac mee uit eten mochten. Om hier kans op te maken hadden alle leerlingen in slechts 40 woorden de beste samenvatting geschreven over het thema van het boek “Niemand in de stad”. Aansluitend vond dit diner plaats, waardoor de zes gelukkige winnaars Philip Huff nóg beter leerden kennen. De dag en avond waren uitermate geslaagd en we danken Philip Huff voor zijn medewerking en betrokkenheid!