Over Luzac Studiebegeleiding

Precies de begeleiding die uw kind nodig heeft.

Heeft uw kind moeite met het maken van huiswerk? Zijn er leerproblemen of is er andere onzekerheid? Gaat het alleen om wat moeite met dat ene vak? Of kunnen cijfers misschien nóg hoger dan nu voorzien?

Wat de reden van uw zorg of twijfel ook is, wij kunnen uw kind op alle fronten begeleiden en daarmee iedere zorg of twijfel bij u wegnemen. Door persoonlijke begeleiding, volledig op maat, zorgen wij ervoor dat uw kind zijn of haar schooljaar succesvol doorloopt!

Een persoonlijk studieplan en een vaste coach

Met iedere leerling wordt bij de start een persoonlijk studieplan opgesteld dat aan zeer hoge eisen voldoet. In dit studieplan worden alle aandachtspunten en wederzijdse afspraken in de tijd uitgezet, zodat er gedurende het begeleidingstraject altijd voldoende focus is. Dit plan is ook de basis voor de communicatie met ouders/verzorgers.

Onderzoeksresultaten en conclusies uit formatieve toetsen zijn onderdeel van de informatie over leerlingen. Alle informatie in het persoonlijke studieplan is toegankelijk voor begeleiders, leerling en ouders.

Uw kind is altijd verzekerd van een persoonlijke onderwijscoach, die verantwoordelijk is en blijft voor het opstellen van het persoonlijke studieplan en voor de kwaliteit en actualisering ervan. Deze persoonlijke coach stuurt de leerlingbegeleiders aan op basis van dit document. Het persoonlijke studieplan voorziet in intensieve begeleiding op studie-aanpak en andere specifieke leerbehoeften. Instrumenten als RTTI maken direct helder welke studie-aanpak nodig is en welke vaardigheid wellicht de meeste problemen oplevert voor een leerling. Ook aandachtspunten als organisatievermogen, participatie, zelfvertrouwen en autonomie komen aan de orde.

In de studiewijzers vinden leerlingen hyperlinks naar uitlegvideo’s, oefeningen, (oefen-) toetsen en practica.  Hierbij wordt een grote diversiteit aan bronnen, leerstijlen, toetsen en spelletjes gekoppeld aan de individuele leerdoelen.

Excellent maatwerk op basis van feiten

De onderwijscoach stelt bij de intake het persoonlijke studieplan op, houdt vorderingen systematisch bij en evalueert maandelijks met leerling en ouders/verzorgers. Deze sleutelfiguur binnen Luzac Studiebegeleiding is een psycholoog of orthopedagoog. Hij regisseert wat bij Luzac Studiebegeleiding  ‘excellent maatwerk’ heet, elke leerling een persoonlijk studieplan op basis van de volgende elementen:

  • Digitale test Leervoorkeuren VO (i.s.m. prof. Dr. Manon Ruijters, VU)
  • Diagnostische toetsen op leerdoelniveau per vak
  • RTTI- en OMZA- analyses en –advies m.b.t. studievaardigheid
  • Digitale Luzac-studiewijzers, gekoppeld aan de Leerstofplanner en itslearning.

Van 14.00 tot 18.00 uur. Op onze vestiging. Zo nodig iedere dag van de week.

Luzac Studiebegeleiding vindt plaats op onze eigen vestiging, waar ruimten zo zijn ingericht dat we precies de juiste balans kunnen bieden tussen focus en ontspanning. Bij Luzac noemen wij dat Learning Environment. Daarnaast helpt verandering van leeromgeving uw kind uit het patroon en de routine te halen, waar de huidige school hem of haar vaak onterecht in plaatst. Niet voor niets halen leerlingen bij ons resultaten, die hun huidige school niet voor mogelijk had gehouden!

De begeleiding begint zodra de school van uw kind is afgelopen. Dat kan dus al vanaf 14.00 uur, iedere dag van de week. We eindigen om 18.00 uur, dus uw kind is op tijd thuis (en klaar!) voor het avondeten.

Bij binnenkomst maakt elke leerling afspraken met zijn persoonlijke coach over het plan van de dag (of week of anderszins). Vervolgens gaat hij of zij naar de eigen groep van gemiddeld 6 medeleerlingen, die aan het werk gaan met een (vaste) begeleider. Deze ziet niet alleen toe op het huiswerk en andere taken, maar helpt ook met organiseren en structureren, met de beste studie-aanpak en indien nodig met de inhoud. De begeleider checkt niet alleen of alle opdrachten uitgevoerd zijn, maar ook of de leerling de leerstof van die dag echt begrijpt, heeft onthouden en/of kan uitvoeren. Leerlingen gebruiken tijdens hun studiebegeleiding hun eigen laptop.

Voor huiswerkbegeleiding of bijles kunt u bij veel partijen terecht. Maar alleen bij Luzac Studiebegeleiding geniet uw kind van de kracht van Luzac. Dit biedt onder andere de volgende voordelen.