Over Luzac Studiebegeleiding

Precies de begeleiding die uw kind nodig heeft.

Gaat het met uw kind op school wat minder en zijn er tegenvallende cijfers of is er een achterstand? Dan kan de juiste begeleiding uw zoon of dochter helpen om een dalende lijn snel weer om te buigen. Maar waar vind je die juiste begeleiding?

Er zijn veel aanbieders, de vraag is alleen of hun werkwijze leidt tot het gewenste resultaat. Voor goede en op het individuele kind afgestemde begeleiding is namelijk meer nodig dan ongediplomeerd toezicht op het maken van hun huiswerk of uitleg door leeftijdsgenoten. De enige juiste begeleiding is maatwerkbegeleiding. En dat is precies waar wij als Luzac al 40 jaar ervaring in hebben. Sterker nog, we zijn verreweg de grootste op dat gebied. Vandaar dat wij Luzac Studiebegeleiding hebben geïntroduceerd. Met Luzac Studiebegeleiding profiteert uw kind, ook als hij of zij leerling is van een andere school, van de unieke onderwijskracht van Luzac. En daarmee van de allerbeste, op zijn of haar behoeften afgestemde, huiswerk- en leerbegeleiding.

Luzac Studiebegeleiding is er voor leerlingen van andere scholen, vanaf de laatste groep basisschool tot en met het eerste studiejaar en wordt aangeboden op alle Luzac-vestigingen in heel Nederland. Is uw zoon of dochter niet in staat om naar onze vestiging te komen? Geen probleem. We bieden onze studiebegeleiding ook deels of zelfs volledig digitaal aan.

Vestiging

Luzac Studiebegeleiding vindt in zijn geheel plaats op een van onze vestigingen. Na schooltijd komen de leerlingen naar de vestiging toe. Daar hebben zij hun dagelijkse intake met de onderwijscoach, waarna ze onder leiding van een speciaal hiervoor geselecteerde studiebegeleider aan de slag gaan met hun werk. De studiebegeleider checkt of de leerlingen de leerdoelen gehaald hebben.

Hybride

Leerlingen komen 1 of 2 keer per week naar de fysieke vestiging. Op de ander dagen volgt de leerling de studiebegeleiding online. De leerling logt in met camera en microfoon bij de onderwijscoach. Daar maken ze afspraken om aan het werk te gaan. De studiebegeleider in één van de break-out rooms ontvangt de leerling daar digitaal en helpt de leerling bij het leren. Ook hier wordt gecontroleerd of de leerling de leerdoelen gehaald heeft.

Online

Leerlingen melden zich elke dag bij de onderwijscoach voor de dagelijkse intake. Hier worden afspraken gemaakt over wat de leerling gaat doen. Vervolgens meldt de leerling zich bij de studiebegeleiders in één van de break-out rooms. Online wordt gecheckt of de leerling zijn leerdoelen heeft gehaald. Gedurende de gehele begeleiding heeft de leerling de camera aan staan.

Hoe werkt Luzac Studiebegeleiding?

 

Het grote verschil met andere aanbieders? Bij Luzac krijgt uw zoon of dochter maatwerkbegeleiding. Die begeleiding gaat veel verder dan huiswerkbegeleiding alleen. Leerlingen en studenten worden bij ons echt één op één gecoacht, gebaseerd op een persoonlijk leerplan.

Luzac Studiebegeleiding begint na schooltijd. Dat kan al vanaf 14.00 uur, iedere dag van de week. We eindigen om 18.00 uur, waarna de leerling thuis rust heeft.

Anders dan andere aanbieders maken wij geen gebruik van studenten bij het begeleiden van uw zoon of dochter. Onze persoonlijke onderwijscoaches zijn vakkundig pedagogen die erop toezien dat de doelen, zoals gesteld in het persoonlijk leerplan, worden behaald. De persoonlijke coach bespreekt elke dag de voortgang met uw zoon of dochter.

Tijdens het uitgebreide intake gesprek krijgt uw kind een aantal diagnostische toetsen, valide testen en analyses, waaronder een leervoorkeurentest. Uit deze data wordt een persoonlijk leerplan voor uw zoon of dochter opgesteld waarbij ook wordt gekeken naar de beste manier van leren. In dit leerplan staat de verbetering van de leercapaciteit centraal op een manier die bij hem of haar past.

“De uitkomst van de leervoorkeurentest gebruiken wij om gericht met de leerling aan de slag te gaan. De begeleiding wordt aangepast aan de beste leerstrategie voor hem of haar. En met effect: de cijfers schieten omhoog” Onderwijscoach

Vervolgens gaat uw kind tijdens de studiebegeleiding in een groep met een vaste begeleider aan het werk. De begeleider helpt met organiseren en structureren, checkt of alle opdrachten zijn gemaakt en of de leerling de stof echt beheerst.

Zo nodig bieden we ook bijlesmomenten aan. Uw kind krijgt dan voor een specifiek vak extra uitleg door een speciaal hiervoor geselecteerde student. Deze begeleiding is op afstand, dus uw kind kan zelf het moment kiezen, bijvoorbeeld tijdens het maken van huiswerk of het leren voor een toets indien dit nodig is. Voor het meekijken met een antwoord of voor feedback om het huiswerk nog beter te begrijpen. Dit is mogelijk voor alle vakken, inclusief Grieks, Latijn en Wiskunde D.