Het Grote Schoolkeuzestress Onderzoek

Wat vinden ouders nu écht belangrijk als het om onderwijs gaat? Om dat in kaart te brengen, deden wij Het Grote Schoolkeuzestress Onderzoek. We schotelden ouders allerlei stellingen en vragen voor om een beeld te krijgen van wat ouders bezighoudt op het gebied van de schoolkeuze van hun kinderen.

Ruim de helft van de ouders vindt wekelijks contact tussen mentor en kind nodig. Daarnaast geeft maar liefst 65 procent aan persoonlijke aandacht te missen in de begeleiding van hun kind op school en wanneer dit wel gebeurd, vindt bijna een derde dat zij hier minder aan hoeven te doen.

Benieuwd naar de verdere resultaten van het onderzoek? Hieronder kunt u het rapport kosteloos aanvragen. U krijgt het rapport direct toegezonden.

Om u beter te kunnen informeren over de mogelijkheden van Luzac kunnen we telefonisch en per e-mail contact met u opnemen.

Het privacy statement van Luzac is van toepassing op dit formulier.