Terug naar alle nieuwsberichten

Zijn er toelatingscriteria voor Luzac?

De toelatingscriteria zijn afhankelijk van het gewenste leerjaar en het niveau.

Instroom niet-examenjaar
Een overgangsbewijs van de voorgaande school vormt het uitgangspunt. Motivatie is voor ons essentieel. Op basis van een voorwaardelijke plaatsing kan de leerling laten zien hoe serieus deze motivatie is.

Instroom examenjaar
Hiervoor is een overgangsbewijs nodig of een diploma van een lager niveau. Om bijvoorbeeld toegelaten te worden op havo, kan een mavo-diploma volstaan.

Onze persoonlijke en wendbare aanpak zorgt ervoor dat we niet vanuit onszelf redeneren, maar vanuit de leerling. We kijken tijdens een uitgebreid intakegesprek naar zijn of haar omstandigheden, wensen, motivatie en ambitie. Eenmaal gestart op Luzac zorgen onze docenten en de toegewezen leerlingbegeleider voor een koersvast verloop van de opleiding.