Terug naar alle nieuwsberichten

Zijn er speciale mogelijkheden voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie?

Zowel leerlingen met dyslexie an dyscalculie kunnen gebruikmaken van extra mogelijkheden. Een deskundige stelt vast bij welke hulpmiddelen uw kind gebaat is. De persoonlijke leerlingbegeleider zorgt ervoor dat de leerlingen de passende faciliteiten krijgt en hier vertrouwd mee raakt.  

Leerlingen met dyslexie kunnen in samenspraak met de remedial teacher gebruikmaken van hulpmiddelen, zoals grootschrift, extra tijd tijdens toetsen of een computer met spellingcontrole. Ook maken we gebruik van programma’s waarbij geschreven tekst wordt omgezet naar gesproken tekst. En uiteraard krijgen deze leerlingen aanvullende begeleiding bij lezen, spelling en/of taal. 

Bij dyscalculie is het niet anders dan bij dyslexie. Er zijn verschillende mogelijkheden om leerlingen te begeleiden die moeite hebben met rekenen en wiskunde, zoals extra tijd bij toetsen. Naast praktische oefeningen bij de remedial teacher, kijken we naar de aanwezigheid van rekenangst en andere emotionele problematiek rondom rekenen.