Terug naar alle nieuwsberichten

Zijn er speciale mogelijkheden voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie?

Leerlingen met dyslexie kunnen in samenspraak met de remedial teacher gebruikmaken van hulpmiddelen zoals een daisyspeler of een computer met spellingcontrole. Maar ook van extra tijd bij toetsen. En uiteraard krijgen deze leerlingen aanvullende begeleiding bij lezen, spelling en/of taal.

Bij dyscalculie is het niet anders dan bij dyslexie. Er zijn verschillende mogelijkheden om leerlingen te begeleiden die moeite hebben met rekenen en wiskunde, zoals extra tijd bij toetsen. Naast praktische oefeningen bij de remedial teacher, kijken we naar de aanwezigheid van rekenangst en andere emotionele problematiek. Kinderen met dyscalculie hebben niet zo vaak succeservaringen opgedaan. Daar brengen we graag verandering in!

Hoe dan ook, onze begeleiding is altijd maatwerk, gericht op de specifieke hulpvraag van een kind. De kleine klassen bieden in ieder geval een veilige omgeving voor het kind.