Terug naar alle nieuwsberichten

Wat is de verdeling tussen jongens en meisjes in de klas?

Dat is heel wisselend en op voorhand niet te zeggen. De verhouding jongen/meisje over de gehele school is echter nagenoeg gelijk. Dit kan uiteraard per schooljaar iets verschillen, maar ervaring leert dat de verhouding zelden schreef is.