Terug naar alle nieuwsberichten

Waarom een tweejarige brugklas?

Niet één jaar in de brugklas maar twee jaar en daarna het definitieve niveau bepalen. Daarvoor pleit de Onderwijsraad. Maar wat zijn de voordelen?

  • Leerlingen krijgen vanuit de basisschool een niveau-advies mee. Maar leerlingen zijn na groep 8 nog helemaal niet uitontwikkeld. Dat maakt het lastig om vast te stellen welk niveau écht bij ze past. Daarnaast vallen Cito-resultaten soms lager uit dan verwacht.
  • Leerlingen leren van elkaar en zo heeft Luzac langer de tijd om te kijken wat bij een kind past. Ze krijgen niet direct een stempel en hoeven niet direct af te stromen naar een ander niveau wanneer ze wat meer tijd nodig hebben;
  • Pas in het derde leerjaar stellen wij het definitieve niveau vast. Dat geeft de leerling de rust en ruimte om te groeien naar zijn/haar werkelijke niveau;
  • Leerlingen gaan vaker naar een hoger niveau dan geadviseerd.