Terug naar alle nieuwsberichten

Hoe zit de leerplicht in elkaar?

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Bij de wet is bepaald dat zij naar school moeten. Op deze manier worden mensen voorbereid op de maatschappij en de arbeidsmarkt (teneinde een bijdrage te leveren aan de economie). Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een havo–, vwo– of mbo (niveau 2 of hoger)-diploma. Voor meer informatie, klik hier.