Versneld examenjaar

Luzac gelooft dat iedereen in staat is om een diploma te behalen dat aansluit bij zijn of haar capaciteiten en ambities. Elke leerling heeft een eigen vertrekpunt, doelen en wensen. Wel hebben onze leerlingen allemaal één ding gemeen: ze willen het maximale uit zichzelf halen. Bij Luzac zijn we in staat daar op maat naar te kijken en op in te spelen.

Snel diploma behalen

Voor leerlingen die snel (alsnog) hun diploma willen behalen, biedt Luzac een verkort examentraject. Dit traject maakt het mogelijk om in één jaar een mavo– (vmbo-tl), havo– of vwo-diploma te behalen. In dit jaar combineren we de lesstof van het voorexamenjaar met de lesstof van het examenjaar. De leerlingen krijgen dagelijks onderwijs van 9 uur tot 17 uur. In mei wordt het traject afgerond met het centraal schriftelijk examen. Dit is hetzelfde examen dat wordt afgenomen in het reguliere voortgezet onderwijs. Ter voorbereiding hierop krijgen leerlingen in de laatste weken voor het eindexamen doelgerichte en effectieve examentraining.

Het verkorte examentraject is een intensief, maar ook een heel interessant en onvergetelijk jaar. Samen met klasgenoten maakt een leerling mee hoe het is om het maximale uit zichzelf te halen met een mooi diploma als beloning.

Snel het diploma behalen is mogelijk voor leerlingen (tot 23 jaar) die:

  • Een overgangsbewijs hebben naar het voorexamenjaar (dus mavo 3, havo 4 of vwo 5)
  • Een mavo- of havodiploma hebben en nu een niveau hoger willen behalen
  • Zijn blijven zitten in het voorexamenjaar
  • Gezakt zijn voor hun eindexamen

Vakken op hoger niveau

Het einddoel is voor iedere leerling hetzelfde: een diploma behalen. Maar de route ernaartoe kan verschillen. Op basis van de omstandigheden, ambities en wensen van uw kind bekijkt Luzac samen met u welke route het meest geschikt is. Zo kunnen leerlingen er bij ons voor kiezen om een aantal vakken op een hoger niveau te volgen. Want waarom zou je alle vakken op havo- niveau afronden als je voor sommige vakken op vwo-niveau presteert? Als een leerling vervolgens alsnog een vwo-diploma wil behalen, hoeven er nog maar een paar vakken gevolgd te worden.

Extra tijd

Bij Luzac kan een leerling ook langer over het examen traject doen. In dat geval kan een examenjaar worden uitgespreid over meerdere jaren en splitsen we de examenvakken naar wens van de leerling. Ook voor leerlingen die naast school op hoog niveau sporten of musiceren kan dit een prachtige uitkomst zijn.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?