Certificaten

Soms is het niet nodig om een volledig examenjaar te volgen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat uw kind op slechts enkele vakken is gezakt, het gemiddelde cijfer wil verhogen vanwege een decentrale selectie of een aantal vakken uit een bepaald profiel nodig heeft voor de gewenste vervolgopleiding.

Goede resultaten koesteren

Het is bij Luzac mogelijk om één of enkele vakken te volgen om een diploma alsnog compleet te maken of ter voorbereiding op de gekozen vervolgopleiding. We spreken dan van certificaten. Ons uitgangspunt: goede resultaten moeten we koesteren. Een leerling hoeft dus geen vakken te volgen die reeds met gewenst resultaat zijn afgerond. Uw kind volgt bij ons enkel de vakken waarvan hij of zij vindt dat er een nieuw, ander of beter resultaat mogelijk moet zijn.

Routes voor certificaten

Certificaten voor mavo, havo en vwo zijn bij Luzac op twee verschillende manieren te behalen: gedurende het examenjaar en eventueel in de zomer. Elk vak dat een leerling afsluit met een centraal schriftelijk eindexamen, neemt bij ons een volledig examenjaar in beslag. Een snellere route is mogelijk bij niet-examenvakken (schoolexamenvakken), die zonder centraal schriftelijk eindexamen worden afgesloten. Als uw kind bijvoorbeeld op het combinatiecijfer zakt, kan hij of zij op de meeste vestigingen als ‘zomerleerling’ worden ingeschreven. Gedurende de zomer wordt het schoolexamenvak dan (opnieuw) gedaan zodat het cijfer opgehaald kan worden. Daardoor kan een leerling alsnog slagen en na de zomer gaan studeren!

Persoonlijk plan

Samen met de schoolleiding en een vakdocent wordt een persoonlijk plan opgesteld om een bepaald vak over te doen. Zo wordt alsnog zo snel mogelijk het diploma behaald en kan de leerling nog instromen op de vervolgopleiding naar keuze.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?