Certificaten

Op slechts enkele vakken gezakt, het gemiddelde cijfer verhogen vanwege een decentrale selectie of een aantal vakken uit een ander profiel nodig voor de gewenste vervolgopleiding? Het is vaak niet nodig om een volledig examenjaar opnieuw te volgen. Bij Luzac is het mogelijk om één of enkele vakken te volgen. We spreken dan van certificaten, ook wel bekend als VAVO. Graag bespreken we met u/jou de mogelijkheden tijdens een persoonlijke afspraak.

Certificaten

Deelcertificaten voor mavohavo en vwo zijn bij Luzac op twee verschillende manieren te behalen:

In principe is het VAVO voor leerlingen van 18 jaar of ouder. Luzac benut de VAVO-wetgeving op slimme wijze, waardoor leerlingen van 16 of 17 jaar zich meestal ook kunnen inschrijven. Wij bieden doeltreffende onderwijsconcepten die een oplossing vormen voor uiteenlopende situaties. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die (te vaak) zijn blijven zitten, niet zijn geslaagd of slechts voor één vak een certificaat nodig hebben om hun diploma te completeren. En zo zijn er nog vele andere situaties denkbaar. Wij zorgen ervoor dat deze leerlingen alsnog een diploma of certificaat voor mavo/vmbo-tl, havo of vwo kunnen behalen.

Elk vak dat een leerling afsluit met een centraal schriftelijk eindexamen, neemt bij ons een volledig examenjaar in beslag.

Een snellere route is mogelijk bij het schoolexamenvak maatschappijleer en het profielwerkstuk. Als een leerling op het combinatiecijfer voor bijvoorbeeld maatschappijleer en het profielwerkstuk zakt of door hier een hoger cijfer voor te halen een onvoldoende kan compenseren, kan hij of zij op de meeste vestigingen als ‘zomerleerling’ worden ingeschreven. Gedurende de zomer wordt het schoolexamenvak dan (opnieuw) gedaan zodat het cijfer opgehaald kan worden. Daardoor kan een leerling alsnog slagen en na de zomer gaan studeren!

Gebruik onze tool om te checken of in de zomer slagen alsnog mogelijk is

Verbeteren combinatiecijfer en tarieven

Alternatieve leerroute

Doordat de VAVO-wetgeving op meerdere vlakken soepeler is dan de VO-wetgeving, kunnen wij extra wendbaar zijn. We denken met onze leerlingen mee. Bij ons kunnen leerlingen vakken splitsen, het traject versnellen of juist temporiseren, bepaalde vakken op een hoger niveau volgen en school combineren met een andere (sport- of muziek)carrière.

Luzac kijkt zo min mogelijk naar het verleden. We gaan liever uit van de motivaties en ambities van vandaag.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?