Certificaten

Op slechts enkele vakken gezakt zijn, het gemiddelde cijfer verhogen voor een loting of decentrale selectie of een aantal vakken uit een ander profiel nodig hebben voor een vervolgopleiding. Het kunnen allemaal redenen zijn om een volledig examenjaar opnieuw te volgen. Bij Luzac is het mogelijk om één of enkele vakken te volgen, waarbij je elk vak afsluit met een certificaat. Dit noemen we het VAVO (voortgezet algemeen volwassenenonderwijs).

Certificaten

Deelcertificaten voor mavohavo en vwo zijn bij Luzac op twee verschillende manieren te behalen:

In principe is het VAVO voor leerlingen van 18 jaar of ouder. Luzac benut de VAVO-wetgeving op slimme wijze, waardoor leerlingen van 16 of 17 jaar zich meestal ook kunnen inschrijven. Wij bieden doeltreffende onderwijsconcepten die een oplossing vormen voor uiteenlopende situaties. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die (te vaak) zijn blijven zitten, die niet geslaagd zijn of die slechts voor één vak een certificaat nodig hebben om hun diploma te completeren. Wij zorgen ervoor dat deze leerlingen alsnog een diploma of certificaat voor mavo/vmbo-tl, havo of vwo kunnen behalen. Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt? We bespreken graag de mogelijkheden tijdens een persoonlijke afspraak.

Elk vak dat een leerling afsluit met een centraal schriftelijk eindexamen, neemt bij ons een volledig examenjaar in beslag. Een snellere route is mogelijk bij het schoolexamenvak maatschappijleer en het profielwerkstuk. Een leerling kan bij de meeste vestigingen als ‘zomerleerling’ worden ingeschreven als:

  • hij of zij op het combinatiecijfer voor maatschappijleer en het profielwerkstuk gezakt is;
  • hij of zij door het behalen van een hoger cijfer voor maatschappijleer of het profielwerkstuk een onvoldoende kan compenseren.

Gedurende de zomer kan een leerling het schoolexamenvak (opnieuw) volgen, alsnog slagen en na de zomer gaan studeren

Gebruik onze tool om te checken of in de zomer slagen alsnog mogelijk is

Verbeteren combinatiecijfer en tarieven

 

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?