TIM (This Is Me)

Hoe bereid je een jonge generatie voor op de wereld die voor hen ligt? Een toekomst met kansen en uitdagingen die nog niet te voorspellen zijn? Bij Luzac doen we dit door veel aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen. Dit helpt uw kind bij het ontwikkelen van zelfinzicht en bij het maken van de juiste keuzes.

Keuzes die voor uw kind misschien nog helemaal niet zo urgent lijken, maar wel toekomstbepalend zijn. Denk aan de profielkeuze en studiekeuze. Een verkeerde keus is snel gemaakt en heeft vaak grote gevolgen. Luzac wil dit graag voorkomen voor uw zoon of dochter. Een belangrijk hulpmiddel dat we hierbij inzetten heet TIM.

Wie is TIM?

TIM wordt richting onze leerlingen geïntroduceerd als dé toekomstcoach. Middels interactieve  opdrachten, bordspellen en gesprekken, krijgen leerlingen steeds meer inzicht in wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze dat voor zich zien. Wat zijn de toekomstdromen en ambities van uw kind? Dankzij TIM wordt dit duidelijk én bespreekbaar. Als onderdeel van de opdrachten, praten leerlingen regelmatig met hun leerlingbegeleider over de verschillende inzichten. Door deze gesprekken, krijgen de ontdekkingen van de leerlingen steeds meer vorm.

TIM is een ontdekkingstocht en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Opdrachten: door de opdrachten doen de leerlingen ontdekkingen over hun kwaliteiten, motieven en toekomstbeeld
  • Gesprekken: tijdens de gesprekken met de leerlingbegeleider worden de voortgang en resultaten van de persoonlijke ontwikkeling besproken
  • Bordspellen: door de klassikale bordspellen leert de leerling zichzelf en zijn/haar klasgenoten beter kennen. Tevens oefent de leerling met het geven van feedback.
  • Events: tijdens het beroep-event worden ouders uitgenodigd om te vertellen over hun beroep. Bij het studie-event kunnen leerlingen vragen stellen aan oud-leerlingen over hun studie.
  • Informatie: TIM informeert de leerlingen en ouders over de te nemen stappen op weg naar de eerstvolgende belangrijke stap na het diploma: de vervolgstudie. Onderdeel hiervan zijn de profiel- en studiekeuzegids.

Alle ontdekkingen worden bewaard in een portfolio, dat we vervolgens gebruiken als input tijdens de gesprekken met de leerling.

FutureMe

In het examenjaar wordt FutureMe afgenomen. Dit zijn vragenlijsten in het kader van loopbaan oriëntatie. De rapportage laat zien waar de leerling aanleg voor heeft, waar hij/zij energie van krijgt, wat hij/zij belangrijk vindt en waar zijn/haar interesses liggen. Op basis daarvan wordt advies gegeven in welke werkvelden de leerling waarschijnlijk het beste tot zijn recht gaat komen. Deze informatie vormt belangrijke input voor de zoektocht naar een studie en de onderbouwing hiervan in zijn/haar portfolio, dat hij/zij middels TIM opbouwt.

Juiste studiekeuze

Direct de juiste studiekeuze maken, is meer dan ooit van belang. Maar liefst 35% van de eerstejaars studenten valt uit tijdens hun vervolgopleiding. Om dit uitvalpercentage omlaag te brengen zijn de laatste jaren een aantal wetswijzigingen doorgevoerd, zoals de studiekeuzecheck en een strengere selectie aan de poort (decentrale selectie). Daarnaast is het vervolgonderwijs enorm in beweging en dat maakt het traditionele decanaat ontoereikend. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we er goed aan doen om hier creatief en doeltreffend op in te spelen.

Voor de leerlingen in de onderbouw is de profielkeuze een belangrijk moment. Het geeft voor het eerst inhoudelijk richting aan hun vervolgopleiding. Onze zelfontwikkelde profielkeuzegids helpt hen én hun ouders in dit proces.

Binnenkort publiceren wij hier de meest recente versie van de profielkeuzegids voor de leerlingen en voor ouders/verzorgers.

Verder kijken dan het diploma

Luzac biedt met TIM een totaalpakket waarmee leerlingen goed voorbereid hun toekomst tegemoet treden. Uw kind is hierdoor in staat om bewuste en passende keuzes te maken. Dit zorgt voor een soepele doorstroming binnen hun verdere (school)loopbaan. Kortom, Luzac kijkt verder dan het diploma, ook voor daarna faciliteren wij het succes van uw kind.