Luzac Studiebegeleiding

De kracht van Luzac. Nu ook voor leerlingen van andere scholen.

Als het gaat om het komend schooljaar van uw zoon of dochter, dan is één ding zeker; u wilt dat uw kind met plezier en vol zelfvertrouwen goede resultaten haalt, met een mooi rapport of diploma als sluitstuk. Mocht er dit schooljaar wat onzekerheid zijn, bijvoorbeeld over leerachterstand, moeite met een of meerdere specifieke vakken of twijfel of uw kind zijn of haar potentie volledig benut, weet dan dat Luzac uw zoon of dochter daarbij kan begeleiden. Ook als uw kind leerling is bij een andere school.

Leer- en huiswerkbegeleiding met de kracht van Luzac

Luzac staat bekend om de kleine groepen, optimale persoonlijke aandacht en excellent maatwerk, waardoor leerlingen met plezier en zelfverzekerd mooie resultaten halen. Om ook leerlingen van andere scholen te kunnen laten profiteren van onze kracht, bieden wij hen naschoolse leer- en huiswerkbegeleiding. Met Luzac Studiebegeleiding bieden wij u en uw kind de zekerheid, dat we samen met hem of haar alles doen wat nodig is om dit schooljaar met evenveel plezier als succes te doorlopen.

Meer informatie

Ook begeleiding voor basisschoolleerlingen en eerstejaars studenten

Wij bieden ook studiebegeleiding aan kinderen uit groep 8 van de basisschool, die bijvoorbeeld wat extra ondersteuning nodig hebben als voorbereiding op hun Cito of wat hulp kunnen gebruiken bij hun schoolkeuze. Ook bieden we ondersteuning aan eerstejaars MBO of HBO studenten. Met onze begeleiding sluiten zij dit, soms best lastige, eerste jaar met een zo goed mogelijk resultaat af en zijn ze verzekerd van een optimale basis voor de rest van hun studie!

Meer informatie

Zeker van resultaat

Door onze jarenlange ervaring met maatwerk onderwijs aan jongeren weten we precies wat werkt en wat niet. Die ervaring gebruiken we om exact van te voren uit te stippelen én vast te leggen wat we van elkaar (begeleider, leerling én ouders) verwachten. Zo omschrijven we precies hoe wij uw kind begeleiden bij bijvoorbeeld het leren toepassen van nieuwe stof, het schrijven van een profielwerkstuk, het leren omgaan met stress of concentratieproblemen, het voorbereiden op schoolexamens of eindexamen of het maken van de juiste studiekeuze. Door onze kennis en ervaring bieden wij uw kind exact die begeleiding die hij of zij op de huidige school mist. En dat biedt zekerheid. De zekerheid van Luzac.

Persoonlijk en op maat

Vooraf maken we samen met u en uw kind een begeleidingsplan op maat, gebaseerd op de individuele behoeften van uw zoon of dochter. In dit begeleidingsplan leggen we vast hoe en hoeveel uur per week wij uw kind begeleiden en wat we van hem of haar verwachten. Zien we gaandeweg dat er andere of extra begeleiding nodig is, dan sturen we op tijd bij.

Aanmelden
Luzac