Onderwijsvisie

Geen enkel kind is gemiddeld. Daarom draait het bij Luzac om alles behalve het gemiddelde. Wij vertrekken vanuit de persoon, zien optimistisch wat zijn of haar talenten zijn, denken in de mogelijkheden en kansen maar zijn ook realistisch over beperkingen en grenzen. Op die manier geven we de ambitie van een kind de ruimte, ontwikkelt het zelfvertrouwen zich optimaal en groeit ieder kind naar een niveau dat bereikbaar is. Door te werken vanuit wie een kind is en wat hij of zij kan en wil, bereiken we samen heel veel.

Cultuur

Het onderwijs is altijd in ontwikkeling, en daarom moeten we dat als organisatie ook zijn. Bovendien verwachten onze klanten dat we uitstekende kwaliteit leveren. Dit betekent dat we buiten kaders moeten denken en altijd op zoek zijn naar vernieuwing. Van medewerkers vraagt dit een flexibele, open en collegiale instelling. Onze korte en informele lijnen maken dat we ook daadwerkelijk wendbaar zijn, zowel richting leerlingen als richting medewerkers. Op deze manier blijft Luzac groeien.

Samenwerken

In ons streven om de doelstellingen van onze leerlingen te kunnen bereiken telt ieder detail. Daarom is een goede onderlinge samenwerking essentieel. Niet alleen in de driehoek leerling-ouders-leerlingbegeleider, maar ook tussen medewerkers. We werken met een duidelijke structuur en heldere verwachtingen.
Op onze vestigingen zorgt het stafteam ervoor dat alle organisatorische en administratieve zaken soepel verlopen. Ook faciliteren we zoveel mogelijk onderwijskundige zaken. Hierdoor kunnen (steun)docenten, leerlingbegeleiders en surveillanten zich richten op hun primaire taak. De stafteams en de afdelingen van het hoofdkantoor werken dagelijks nauw samen om uitvoering te geven aan het beleid van Luzac. Landelijk organiseren we bijeenkomsten voor verschillende functiegroepen om ook op dat niveau onderling kennis en ervaring uit te wisselen.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van Luzac zijn vastgelegd in onze personeelsgids. Ook op dit gebied zijn we kritisch. Daarom bekijken we, samen met onze Ondernemingsraad, de voorwaarden ieder jaar opnieuw en worden deze waar nodig bijgesteld. Hierbij maken we onder andere gebruik van de resultaten van ons jaarlijks werkbelevingsonderzoek waarin medewerkers kunnen aangeven hoe zij Luzac als werkgever ervaren. Op die manier blijven onze arbeidsvoorwaarden passen bij de organisatie die we zijn en wat we vragen van onze medewerkers.

Luzac loopbaan

Jij staat aan het roer van je eigen loopbaan. Wij bieden je de ruimte en gelegenheid om je horizon te verbreden en ambities te verwezenlijken. Of het verdieping in je eigen vakgebied is, doorgroeien naar een leidinggevende functie of een stap naar een ander vakgebied. Samen met je leidinggevende bespreek je regelmatig je loopbaan. In deze gesprekken komen onderwerpen zoals je functioneren, je kwaliteiten en ontwikkelpunten en je wensen voor de toekomst aan de orde. Ook hier leveren we maatwerk door jouw ambities en competenties af te stemmen op de mogelijkheden en behoeftes van Luzac.