Persoonlijke aandacht

Persoonlijke aandacht is een belangrijke succesfactor van Luzac. Door ons kleinschalige en wendbare onderwijs wordt uw kind voor de volle honderd procent gezien, gehoord en begrepen.

Wat het vertrekpunt van uw kind ook is, dat het bij ons op school ‘aan de bak’ moet, is zeker. Niet elke leerling kan zich daar elke dag toe zetten. En laten we eerlijk zijn, dat hoort ook een beetje bij de leeftijd. Doordat we uw zoon of dochter écht kennen, weten we altijd weer zijn of haar juiste snaar te raken. De vaart en motivatie moeten er immers in blijven, dus wij zorgen dat uw kind ‘on track’ blijft.

Persoonlijk leerplan

Bij Luzac starten we altijd met een intakegesprek, waarin we de persoonlijke doelen van uw kind bespreken. We ontdekken dan ook wat uw kind nodig heeft om deze doelen te bereiken. We kijken hierbij naar de ambities, behoeftes, mogelijkheden en eventuele belemmeringen. Dit wordt allemaal vastgelegd in een persoonlijk leerplan, zodat we met elkaar weten waar we aan beginnen en hoe we dit aan gaan pakken.

Leerlingbegeleider

Bij Luzac krijgt elke leerling een eigen leerlingbegeleider. Deze plant regelmatig gesprekken met uw zoon of dochter in. Ook houdt diegene samen met de overige docenten de voortgang van het persoonlijk plan in de gaten. De ene leerling geeft zelf dingen aan, de andere laat dingen wat meer op z’n beloop. Bij Luzac verdwijnt een leerling nooit van de radar, we zien en horen alles. Hierdoor kunnen we op tijd zaken bespreekbaar maken en zo nodig bijsturen. We wachten niet met eventuele hulplessen tot de rapportvergadering, maar plannen extra lessen direct in. Uiteraard wordt u als ouder ook betrokken in dit proces. Als wij zien dat een leerling meer kan, stellen we het doel bij. Hierbij staat voorop dat doelen realistisch en dus haalbaar moeten zijn.

TIM

De persoonlijke aandacht komt niet alleen terug in de lessen en de leerlingbegeleiding. Het leven draait om keuzes maken, dit geldt ook voor uw kind. Er is een leven ná Luzac en de keuzes die onze leerlingen vandaag maken, hebben invloed op morgen. Wij maken onze leerlingen hiervan bewust en begeleiden hen in deze keuzes. Luzac heeft hiervoor een programma ontwikkeld, genaamd TIM (This Is Me). Middels interactieve opdrachten, bordspellen en gesprekken, krijgen leerlingen steeds meer inzicht in wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze dat voor zich zien en hoe ze dit kunnen bereiken.

Kortom, bij Luzac word je gezien en helpen we leerlingen om hun doelen te bereiken.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?