Onderwijsvisie

Luzac motiveert, stimuleert en geeft richting. Wij geloven in ambitie en geven die volop de ruimte. Dromen moet je niet najagen, die moet je vastgrijpen en uit laten komen. Deze overtuiging vraagt om onderwijs dat kleinschalig, persoonlijk en wendbaar is.

Uw kind betekent alles voor u en zelfs het beste is eigenlijk nog niet goed genoeg. Logisch, vinden wij. Helaas is er binnen het onderwijs vaak onvoldoende aandacht en begrip voor het verhaal van uw kind. Wij luisteren wèl naar dat verhaal en maken het graag nog wat mooier. Succes is bij ons nooit een toevalstreffer, we zetten alles op alles om uw kind te laten slagen.

Niets staat vast

Onze klassen zijn klein en bestaan uit gemiddeld 12 leerlingen. Onze docenten zijn bekwame en bevoegde onderwijsprofessionals die zich volledig kunnen richten op één taak: het overbrengen van vakinhoudelijke kennis en het aanleren van studievaardigheden. Hierdoor ligt de focus altijd op de cognitieve en persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Competentiemethode

Voor de beoordeling van leerlingen maken wij gebruik van RTTI. Dit is een beproefde competentiemethode die de beheersing van de leerstof en het leerproces van leerlingen inzichtelijk en meetbaar maakt. Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, wordt er in kleinere setting een steunles aangeboden. Gaat het juist boven verwachting goed? Bij Luzac kan een leerling alsnog op een hoger niveau examen doen als blijkt dat hij of zij daartoe in staat is. We denken mee en overleggen alles met de leerling en ouders.

Persoonlijke doelen

Al onze leerlingen worden individueel begeleid, waarbij er continu wordt bekeken of de leerling op koers ligt om zijn of haar persoonlijk (jaar-)doel te halen. Dat doel wordt voorafgaand aan de start van een traject bij Luzac in overleg met de ouders vastgelegd. Hierbij kan het gaan om het behalen van een diploma of bepaalde certificaten, maar ook om het bieden van een succeservaring, beter inzicht krijgen in het eigen kunnen of het goed willen combineren van schoolwerk met bijvoorbeeld een sport- of muziektalent. Om deze persoonlijke doelen te halen, is een aantal randvoorwaarden nodig. Wij verwachten dat onze leerlingen dagelijks van negen tot vijf beschikbaar zijn voor school. Daar staat tegenover dat zij in hun vrije tijd, zeker in de niet-examenklassen, ook daadwerkelijk kunnen ontspannen en hun andere talenten kunnen ontwikkelen.

Weloverwogen keuzes

Wij kijken vooruit. Het ‘onderwijsverleden’ van een leerling nemen we ter kennisgeving aan, maar we richten ons op wat nú mogelijk is. Ons onderwijs is erop gericht om leerlingen zo goed mogelijk klaar te stomen voor al wat nog komen gaat. Het onderwijs van Luzac biedt handvatten om vol zelfvertrouwen gedurfde maar weloverwogen keuzes te maken in een concurrerende wereld met een overdaad aan mogelijkheden. De profielkeuze en studiekeuze zijn toekomstbepalend. Om de leerling hierin te ondersteunen, heeft Luzac toekomstcoach TIM ontwikkeld: This Is Me. TIM is een uniek online én offline platform dat leerlingen middels uitdagingen, samenwerkingsopdrachten en feedback (van begeleiders, ouders en medeleerlingen) keuzes laat maken en inzicht geeft in eigen kwaliteiten en talenten. Bij Luzac leer je leren, en… leer je jezelf kennen.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?