Missie

Het onderwijs in Nederland draait om gemiddelden. Luzac kijkt daar net even anders tegenaan. Wij kijken naar talenten en denken in kansen. Eveneens zijn we realistisch ten aanzien van beperkingen. Ambitie krijgt de ruimte en zelfvertrouwen ontwikkelt zich. Wij geloven in onze leerlingen, waardoor ze ook in zichzelf geloven.

Hoogst haalbare niveau

Luzac werkt per leerling op basis van een persoonlijk plan. We geloven in resultaat op het hoogst haalbare niveau. Ook zijn we er van overtuigd dat we het verschil kunnen maken door uw kind te inspireren, motiveren en door structuur te geven. Alles wat we doen, doen we met veel aandacht voor de leerling. Onze deskundige docenten en ondersteunende teams worden gefaciliteerd vanuit een professioneel hoofdkantoor.

Niet gemiddeld

We hechten aan gestructureerd werken en leren leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen prestaties. We stellen hoge en duidelijke eisen aan onszelf, aan elkaar en aan onze leerlingen. We houden elkaar aan afspraken en stemmen omgangsvormen met elkaar af. Wij zijn georganiseerd om wendbaar te zijn. We passen het lesrooster aan indien nodig, temporiseren als we te hard gaan of switchen bijvoorbeeld van havo naar vwo als blijkt dat dit mogelijk is. We nemen ruim de tijd voor de vakken en vaardigheden die extra aandacht nodig hebben. Daarom passen leerlingen bij ons die een laatbloeier zijn, juist twee jaar in één willen doen, een buitengewoon sport- of muziektalent hebben of leerdrempels kennen. Kortom: leerlingen die niet gemiddeld zijn.

Driehoek

We zijn creatief in het benutten van alle mogelijkheden binnen onderwijsland. Hierdoor vinden we steeds weer de juiste oplossingen, ook al lijkt die er voor een kind niet te zijn. We combineren vakken op verschillende niveaus en selecteren vakken die aansluiten op de wil en mogelijkheden van de leerling. Met deze aanpak kan een gemotiveerde leerling ook instromen als het schooljaar al gestart is. We geloven hierbij in samenwerken. Alleen in de driehoek leerling, leerlingbegeleider en ouders kunnen we barrières wegnemen en energie voor beweging creëren. We geloven in het ‘doen’. Leerlingen moeten zelf hun schouders eronder willen zetten en laten zien dat ze willen werken om de doelen te behalen. Ondertussen is het ook gezellig; leerlingen zijn graag op onze school en maken er vrienden voor het leven. Bij Luzac voelt uw kind zich gezien, gehoord en begrepen.

Opgeruimd en voldaan

School is school en thuis is thuis. Alle schoolactiviteiten vinden plaats op school. Onze aanpak zorgt ervoor dat kinderen opgeruimd en voldaan naar huis gaan. Geen strijd om huiswerk, want dat doen leerlingen onder toezicht op school. We brengen dus veel tijd met elkaar door, we kennen onze leerlingen goed. We bieden leerlingen een uitgebreid programma dat hen in staat stelt te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Op basis daarvan geven we advies voor hun studie en carrière na Luzac.

Luzac is er trots op al meer dan 30 jaar een toonaangevende aanbieder van particulier onderwijs te zijn en daarmee richting te geven aan het leven van jong volwassenen én aan onderwijsbeleid.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?