Historie

Al 35 jaar toonaangevend

In 1983 wordt Luzac opgericht. De stellige overtuiging dat Nederland een goed publiek onderwijssysteem kent waarbij ruimte is voor een sterke aanvulling, vormt de drijfveer. Op dat moment is er slechts één particuliere school in het voortgezet onderwijs actief in één stad.

Aantrekkingskracht

Leerlingen vinden al snel hun weg richting Luzac. Ze komen af op het feit dat ze de laatste twee jaar van hun middelbare schoolopleiding in één jaar kunnen doen. Een achterstand inlopen, op een hoger niveau presteren dan binnen het regulier voortgezet onderwijs of switchen naar een ander vakkenpakket zijn destijds de belangrijkste redenen om te kiezen voor onze school.

Centraal Schriftelijk Examen

Vanaf de start werkt Luzac met kleine klassen, waarbij het kind individueel wordt benaderd en begeleid. Tot 1989 gaan de leerlingen op voor het staatsexamen. Vanaf dat jaar krijgt Luzac een zogeheten aanwijzing van het Ministerie van Onderwijs en mag het zelf gaan examineren. Leerlingen doen vanaf dat moment schoolonderzoek in november, januari en april, waarna ze het jaar afsluiten met het Centraal Schriftelijk Examen.

Leerlingbegeleiding

Dan gaat het hard. De aantrekkingskracht wordt groter en het aantal vestigingen in het land groeit snel. We professionaliseren de leerlingbegeleiding steeds verder, hierin zijn we vooruitstrevend. De gedachte: als een leerling goed in zijn of haar vel zit, presteert deze beter. Leerlingen voelen zich gesteund en komen tot bloei. Ze merken dat er meer in zit dan van tevoren voor mogelijk werd gehouden.

Van brugklas tot diploma

Er wordt ons steeds vaker gevraagd of we méér kunnen bieden dan alleen versnelde examentrajecten. Er zijn ouders die hun kinderen al in de voorexamenklas of zelfs vanaf de brugklas naar Luzac willen laten gaan. In 2006 geeft Luzac invulling aan deze wens en worden de eerste Luzac Lycea geopend. Van brugklas tot diploma, op alle niveaus. Het is niet alleen meer slagen bij Luzac, maar ook leren leven en leren leren!

Ambitie

Niemand weet hoe de wereld er over een aantal jaren uitziet. Luzac heeft de ambitie om leerlingen voor te bereiden op het kunnen omgaan met die onzekerheid. Naast vakinhoudelijke kennis wordt het steeds belangrijker om persoonsgebonden competenties verder te ontwikkelen. Hierbij denken we aan probleemoplossend en kritisch denkvermogen, creativiteit en planmatig (samen)werken. Luzac is er voor vandaag én morgen.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?