Beleid en kwaliteit

Sinds 2006 neemt de Inspectie van het Onderwijs ook het particulier voortgezet onderwijs onder de loep. Luzac komt elk jaar positief uit de controles. Onze kwaliteit was altijd al goed, maar het is uiteraard mooi dat de Inspectie dit bevestigt.

Het is waardevol om met Luzac langs een objectieve meetlat gelegd te worden. De Inspectie bewaakt de basiskwaliteit van het Nederlands onderwijs, stimuleert de verbetercultuur op scholen en draagt bij aan het oplossen van belangrijke onderwijsvraagstukken.

Luzac ziet de Inspectie als een onmisbare kracht in onderwijsland en we zijn blij dat ze ons meenemen in hun onderzoeken en rapportages. Dit komt de uniformiteit en transparantie binnen het onderwijs ten goede.

Lage discrepantie

Iedereen kan zien aan de hand van welk toetsingskader scholen beoordeeld worden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de schoolorganisatie op orde is, de docenten bevoegd zijn, de discrepantie laag is en het slagingspercentage toereikend is. Met discrepantie wordt in dit geval het verschil bedoeld tussen het gemiddelde cijfer voor een School Examen (SE) en het Centraal Schriftelijk Examen. Een te groot verschil kan leiden tot verscherpt toezicht van de Inspectie. Luzac kent een lage discrepantie.

Landelijk gecoördineerd

Luzac staat bekend om haar kleinschalige en persoonlijke onderwijs, maar heeft tegelijkertijd de organisatiekracht van een grote school. Ons beleid wordt landelijk gecoördineerd vanuit ons hoofdkantoor in Hilversum. Zo hebben we de Onderwijs Beleidsgroep Luzac, een team van onderwijskundige experts dat zich bezighoudt met de borging en verbetering van onze onderwijsprocessen. Deze groep is constant bezig met het ontwikkelen en standaardiseren van vernieuwende producten die ons onderwijs naar een hoger plan tillen. Ook hebben we een Landelijk Examenbureau. Dit bureau ontwikkelt en controleert alle SE’s, evenals de Landelijke Eindtoetsen (LET). LET’s zijn toetsen die in de niet-eindexamenklassen worden afgenomen ter voorbereiding op het examenjaar. Alle SE’s worden op hetzelfde moment afgenomen, van Groningen tot Goes en alles wat daartussen ligt.

Slaag-zakregeling

Of leerlingen nu starten in de brugklas van Luzac, halverwege instromen of via de ‘twee jaar in één-formule’ slechts tien maanden op Luzac zitten, iedereen heeft ambities en toekomstplannen. Het diploma is dé sleutel tot het waarmaken van die dromen. De kwaliteit van onze SE’s is dan ook  essentieel. Ze bereiden leerlingen voor op het Centraal Schriftelijk Examen, zowel voor wat betreft de lesstof als de vorm, de methode en normering. Sinds de invoering van de slaag-zakregeling is het niet meer mogelijk om te slagen met bijvoorbeeld allemaal 8’en voor je SE’s en 4’en voor je Centraal Schriftelijk Examen. Alle leerlingen in Nederland moeten sindsdien voor het Centraal Schriftelijk Examen gemiddeld een 5,5 halen. Iedereen mag daarbij maar één 5 staan voor de kernvakken Nederland, Engels en wiskunde. We zorgen ervoor dat we per leerling continu streven naar zijn of haar maximale niveau.

Gecertificeerd meetinstrument

Naast de kwaliteitsborging op centraal landelijk niveau, wordt deze ook op decentrale wijze op de vestigingen van Luzac toegepast. Een krachtige combinatie waar Luzac op kan bouwen en vertrouwen.Op alle vestigingen wordt gewerkt met een beproefde onderwijsvisie waarin structuur, begeleiding en motivatie centraal staan. Leerlingen krijgen les van bevoegde docenten, die allemaal bekend zijn met de RTTI-methode. Deze methode biedt een gecertificeerd meetinstrument om cognitieve vaardigheden van leerlingen inzichtelijk te maken. Alle SE’s en LET’s worden gelabeld op basis van RTTI. Dit geeft ons inzicht in hoe de leerling presteert en in de kwaliteit van de lessen en toetsen.

Hoge tevredenheid

Goede kwaliteit is een katalysator voor tevredenheid. Als onze kwaliteit goed is, zijn onze klanten tevreden. Dat wil echter niet zeggen dat we achterover kunnen leunen. De wereld verandert, het onderwijs verandert en wij veranderen mee. We zijn erop gebrand om onze dienstverlening continu te verbeteren. Dit doen we onder andere op basis van feedback van leerlingen, ouders en medewerkers. De jaarlijkse ouder- en leerling-enquêtes springen er altijd weer uit. Hun beider tevredenheid is uitzonderlijk hoog, ook als we deze vergelijken met het regulier voortgezet onderwijs.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?