Begeleiding op maat

Persoonlijk onderwijs start met een persoonlijk gesprek. Wij maken graag uitgebreid kennis met onze nieuwe leerling en met u als ouders. Tijdens deze eerste kennismaking bespreken we de talenten, valkuilen en ambities van uw kind. Ook staan we stil bij uw eventuele specifieke wensen en zorgen. Vervolgens stellen we met elkaar de belangrijkste doelen vast. Doelen die uitdagend, maar ook realistisch en haalbaar zijn. Uw zoon of dochter beseft dat er écht iets staat te gebeuren. Hij of zij staat daar niet alleen voor, wij bieden hulp, sturing en motivatie.

Persoonlijke leerlingbegeleider

Vanaf de introductieweek koppelen wij leerlingen aan hun persoonlijke leerlingbegeleider. Deze begeleider onderhoudt nauw contact met uw kind. Dit gebeurt spontaan, maar er zijn ook wekelijkse afspraken. Daarnaast neemt de leerlingbegeleider regelmatig contact met u op over de voortgang. De persoonlijke doelen van uw kind vormen hierbij altijd het uitgangspunt. Zelf kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de leerlingbegeleider van uw kind. Mochten de vooraf gestelde doelen gedurende het jaar, naar boven of naar beneden, bijgesteld moeten worden, dan doen we dit altijd in overleg met u en uw kind.

Extra hulp

Kortom, Luzac biedt begeleiding op maat. Mocht uw kind ergens extra hulp bij nodig hebben, dan wordt dat direct geregeld. Soms is eenmalig wat meer uitleg nodig bij een bepaald vak of heeft uw kind intensievere hulp nodig bij de aanpak van een vak. Het leren leren is in feite een vak op zich, waar we graag optimaal aandacht aan besteden. Soms lukt het gewoon even niet om al het werk ingepland te krijgen en ‘op schema’ uit te voeren. Het kan dan prettig zijn als iemand meekijkt en voor overzicht en structuur zorgt. Extra hulp is er ook voor leerlingen met uitdagingen zoals dyslexie.

Duidelijke structuur

Leerlingen hebben baat bij onze duidelijke structuur. Het schooljaar, de week, de dag, zelfs elk uur kent een vaste structuur en zorgt voor houvast. Ook leerlingen met lichte leer- en concentratieproblemen blijven hierdoor goed aangehaakt. Als leerlingen weten waar ze aan toe zijn, zich veilig voelen én voldoende aandacht en hulp krijgen, verleggen ze vol zelfvertrouwen hun grenzen.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?