Betalingsregels en kortingen

Bij Luzac betaalt u geen inschrijfgeld. De betaling van het studiegeld dient te geschieden voor aanvang van het schooljaar (1 september) of, bij latere instroom, binnen 15 dagen na inschrijving.  Betaling in drie termijnen is mogelijk. Hiervoor wordt een toeslag in rekening gebracht. De vervaldata van de termijnen zijn: 1 september, 15 november en 1 februari. Voor instroom gedurende het schooljaar geldt een gereduceerd tarief, behalve in de examenjaren.

Aantal vakken

Om het diploma te behalen dient een leerling in 6 vakken het Centraal Schriftelijk Eindexamen te doen voor mavo, 7 vakken voor havo en 8 vakken voor vwo. Luzac biedt op vmbo-t standaard 7 vakken aan. Dit geeft leerlingen meer mogelijkheden om later door te stromen naar een hoger niveau. Het is mogelijk om extra vakken te doen, bovenop het verplichte aantal vakken. Het tarief voor een extra vak is € 1.200,-.

Voor een klassieke taal, die gevolgd dient te worden voor het gymnasium-diploma, brengt Luzac een toeslag in rekening van € 1.100,-.

Spaans Elementair en Informatica zijn schoolexamenvakken. Voor deze vakken brengen wij het tarief van een eindexamenvak in rekening daar we voor deze vakken meer lesuren bieden dan voor de andere schoolexamenvakken.

Rekentoets

Leerlingen die het versnelde examentraject (2 jaar in 1) volgen betalen de verplichte rekentoets apart. Het tarief hiervoor is € 1.100,-. Voor leerlingen die de reguliere bovenbouw volgen is de rekentoets inbegrepen in de prijs. Leerlingen dienen minimaal een 5 te halen voor de rekentoets. Luzac stimuleert leerlingen graag om een voldoende te halen, het is immers onzeker hoe hbo’s en universiteiten naar dit resultaat gaat kijken. Daarom bieden wij het rekentoets-abonnement. Dit kost € 250,- en hiervoor kan een leerling nog drie maal de toets afleggen. Er worden geen extra lessen meer aangeboden.

Vak op hoger niveau

Soms gaat een bepaald vak een leerling makkelijk af. Dan is het mogelijk dat vak eerder af te sluiten (bijvoorbeeld door al examen te doen in het voorexamenjaar) of het is mogelijk dat vak op een hoger niveau te volgen. Een havo leerling krijgt dan een havo diploma met een vwo aantekening voor het betreffende vak. Wanneer een leerling een vak op een hoger niveau volgt dan vervalt de korting die geldt voor een volpakket. De extra kosten komen hiermee op circa € 2.200,-. Voor het eerder afleggen van het examen brengt Luzac geen kosten in rekening.

Korting

Luzac biedt vaste klanten een korting ter hoogte van 2,5% van het studiegeld. Deze korting geldt wanneer leerlingen meer dan één jaar bij Luzac blijven en/ of wanneer meerdere kinderen uit een gezin naar Luzac komen. De broertjes of zusjes hoeven niet gelijktijdig op Luzac te zitten.

Persoonlijk kennismaken? Kom langs!