Tarieven Luzac

College-Lyceum

Hieronder vindt u de tarieven van Luzac. De tarieven zijn voor één schooljaar en zijn inclusief alle begeleiding en eventuele bijlessen, exclusief boeken.

Volgt uw kind een aangepast vakkenpakket of stroomt het gedurende het schooljaar in? Dan gelden er aangepaste betalingsregels. Klik hier voor de voorwaarden, prijzen per aanpassing én kortingsregels.

Luzac biedt vaste klanten een korting ter hoogte van 2,5% van het studiegeld. Deze korting geldt wanneer leerlingen meer dan één jaar bij ons op school blijven en/of wanneer meerdere kinderen uit één gezin naar Luzac komen.

Als u vragen heeft over onderstaande tarieven, neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord.

 

Studiegeld

2019-2020
Onderbouw mavo (1-2) havo en vwo (1-3)€ 19.900
Bovenbouw mavo (3-4) en havo (4-5)€ 22.900
Bovenbouw vwo (4-6)€ 24.900

Versneld examenjaar

2019-2020
Volledig pakket mavo/havo€ 22.900
Volledig pakket vwo€ 24.900

Deelpakket

2019-2020
Los eindexamenvak (certificaat)€ 3.300
Profielwerkstuk€ 1.200
Maatschappijleer€ 1.200

Extra vakken en toeslagen

2019-2020
Extra examenvak bij volpakket*€ 2.900
Rekenvaardigheid€ 1.200
Rekentoets abonnement€ 300
Toeslag Grieks of Latijn (gymnasium)€ 1.200
Toeslag bewegen, sport en maatschappij€ 1.200

*8e examenvak op mavo en havo of 9e examenvak op vwo.

Wanneer u kiest voor een versneld examenjaar of losse vakken, dan kiest u voor Luzac College en daarmee voor Vavo. Dat is officieel volwassenenonderwijs. De wet- en regelgeving rondom volwassenenonderwijs wijkt op onderdelen af van voortgezet onderwijs. Zo zijn er minder verplichte vakken en is het toezicht anders geregeld. Tijdens een kennismakingsgesprek kan de rector u hier meer over vertellen.

Alle overige leerjaren worden aangeboden door Luzac Lyceum, dat is voortgezet onderwijs en valt onder dezelfde toezichtcriteria van de Inspectie van het onderwijs, als andere middelbare scholen in Nederland.

Klik hier voor onze Algemene bepalingen.