Tarieven Luzac schooljaar 2018-2019

Hieronder vindt u de tarieven voor het schooljaar 2018-2019. De tarieven zijn voor één schooljaar en zijn inclusief alle begeleiding en eventuele bijlessen, exclusief boeken.

Als u vragen heeft over onderstaande tarieven, neem dan gerust contact met ons op. We staan u graag te woord.

Studiegeld

Onderbouw mavo (1-2) havo en vwo (1-3)€ 20.600
Bovenbouw mavo (3-4) en havo (4-5)€ 22.100
Bovenbouw vwo (4-6)€ 24.900

Versneld examenjaar

Volledig pakket mavo/havo€ 22.100
Volledig pakket vwo€ 24.900

Deelpakket

Los eindexamenvak (certificaat)€ 3.200
Profielwerkstuk€ 1.200
Maatschappijleer€ 1.200

Extra vakken en toeslagen

Extra examenvak bij volpakket*€ 2.800
Rekenvaardigheid€ 1.200
Rekentoets abonnement€ 300
Toeslag Grieks of Latijn (gymnasium)€ 1.200
Toeslag bewegen, sport en maatschappij€ 1.200

*8e examenvak op mavo en havo of 9e examenvak op vwo.

Wanneer u kiest voor een versneld examenjaar of losse vakken, dan kiest u voor Luzac College en daarmee voor Vavo. Dat is officieel volwassenenonderwijs. De wet- en regelgeving rondom volwassenenonderwijs wijkt op onderdelen af van voortgezet onderwijs. Zo zijn er minder verplichte vakken en is het toezicht anders geregeld. Tijdens een kennismakingsgesprek kan de rector u hier meer over vertellen.

Alle overige leerjaren worden aangeboden door Luzac Lyceum, dat is voortgezet onderwijs en valt onder dezelfde toezichtcriteria van de Inspectie van het onderwijs, als andere middelbare scholen in Nederland.

Klik hier voor onze Algemene bepalingen.