Tarieven Luzac schooljaar 2017-2018

Hieronder vindt u de tarieven voor het schooljaar 2017-2018. De tarieven zijn voor één schooljaar en zijn inclusief alle begeleiding en eventuele bijlessen, exclusief boeken.

Studiegeld

Onderbouw mavo (1-2) havo en vwo (1-3) € 19.650
Bovenbouw mavo (3-4) en havo (4-5) € 20.750
Bovenbouw vwo (4-6) € 22.750

Versneld examenjaar

Volledig pakket mavo/havo € 20.750
Volledig pakket vwo € 22.750

Deelpakket

Los eindexamenvak (certificaat) € 3.000
Schoolexamenvak of profielwerkstuk € 1.150

Extra vakken en toeslagen

Extra vak € 1.250
Rekenvaardigheid € 1.150
Rekentoets abonnement € 250
Toeslag Grieks of Latijn (gymnasium) € 1.150
Toeslag bewegen, sport en maatschappij € 1.850
Toeslag eindexamenvak(ken) op een hoger niveau (eenmalig) € 2.300

 

Wanneer u kiest voor een versneld examenjaar of losse vakken, dan kiest u voor Luzac College en daarmee voor Vavo. Dat is officieel volwassenenonderwijs. De wet- en regelgeving rondom volwassenenonderwijs wijkt op onderdelen af van voortgezet onderwijs. Zo zijn er minder verplichte vakken en is het toezicht anders geregeld. Tijdens een kennismakingsgesprek kan de rector u hier meer over vertellen.

Alle overige leerjaren worden aangeboden door Luzac Lyceum, dat is voortgezet onderwijs en valt onder dezelfde toezichtcriteria van de Inspectie van het onderwijs, als andere middelbare scholen in Nederland.

Klik hier voor onze Algemene bepalingen.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren.