Brugklas

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is spannend. Voor uw kind én voor u. Hoe de brugklas wordt ervaren is vaak bepalend voor het verdere verloop van de schooltijd. Sommige kinderen komen beter tot hun recht als ze niet ‘verloren’ raken in een grote scholengemeenschap. Daarom biedt Luzac persoonlijk en wendbaar onderwijs in een overzichtelijke en veilige leeromgeving, op mavo-, havo- en vwo-niveau.

Wanneer is onze tweejarige brugklas geschikt voor uw kind?

  • Als uw kind klaar is met de basisschool en klaar is voor het voortgezet onderwijs
  • Als uw kind de tweejarige brugklas wil gebruiken om het hoogst haalbare niveau te halen
  • Als u niet tevreden bent over het advies van de basisschool en uw kind in twee jaar wil laten groeien naar het juiste niveau
  • Als uw kind in het buitenland heeft gewoond en niet alleen voor groep 8 naar de basisschool wil
  • Als uw kind ooit, om welke reden dan ook, een jaar heeft overgedaan en al klaar is voor het voortgezet onderwijs
  • Als groep 8 geen meerwaarde biedt voor uw kind wegens CITO, kamp of de eindmusical

Als uw kind bij ons in brugklas komt, kijken we verder dan het schooladvies. Ambities, mogelijkheden en persoonlijke wensen vinden wij net zo belangrijk. Op basis hiervan stellen we samen met u en uw kind een individueel leerplan op. Dit leerplan is dynamisch: laat een leerling meer zien of ervaart hij of zij juist belemmering, dan spelen we hier direct op in. Uit de wetenschap is bekend dat de ontwikkeling van het puberbrein grillig verloopt. De ene tiener ontwikkelt zich sneller dan de ander, dus geven we leerlingen tijdens de brugperiode alle ruimte om zich te ontwikkelen en door te stromen naar het hoogst haalbare niveau.

Door onze kleine klassen kan de docent het onderwijs niet alleen beter op uw kind aanpassen, er hangt ook een fijne sfeer. De klassen zijn klein genoeg om tijdens de lessen voldoende aandacht te geven aan elke leerling, maar groot genoeg om vrienden en vriendinnen te kunnen maken. Verbondenheid binnen de klas en op school vinden wij erg belangrijk. Kinderen komen niet alleen naar school om te leren. Het is ook van belang dat zij zichzelf en anderen leren kennen. Persoonlijke ontwikkeling en buitenschoolse activiteiten krijgen bij Luzac dan ook veel aandacht.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Al vanaf de brugklas zijn wij hier alert op. Ook hoogbegaafde kinderen en kinderen met concentratieproblemen of dyslexie kunnen bij ons terecht. Door het bieden van extra begeleiding zorgen we ervoor dat het niveau van één vak niet bepalend wordt voor het niveau waarop uw kind het uiteindelijke diploma behaalt.

Positieve impuls aan het gezinsleven: huiswerken maken we op school

School is school en thuis is thuis, vinden wij. De brugklasleerlingen zijn van 9.00 tot 16.00 uur op school. Na het volgen van de vaklessen maken de leerlingen onder begeleiding hun huiswerk en werken zij aan projecten of groepsopdrachten. En daarna? Daarna is er tijd voor andere dingen. Leerlingen nemen geen schoolwerk mee naar huis, dus thuis zijn ze écht vrij. De ervaring leert dat ouders hier heel blij mee zijn, omdat de sfeer thuis hierdoor sterk verbetert. Er is meer rust en tijd voor een goed gesprek, gezelligheid, sport en spel.

Meer weten?

Nieuwsgierig geworden en meer weten wat Luzac voor uw kind in de brugklas kan betekenen? Kom dan een kijkje nemen tijdens de Open Dag.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?