Brugklas

De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is spannend. Voor uw kind én voor u. Sommige kinderen komen beter tot hun recht als ze niet ‘verloren’ raken in een grote scholengemeenschap. Hoe de brugklas wordt ervaren is vaak bepalend voor het verdere verloop van de schooltijd. Luzac biedt persoonlijk en wendbaar onderwijs in een overzichtelijke en veilige leeromgeving, voor mavo, havo en vwo.

Hoogst haalbare niveau

Komt uw kind bij ons in de brugklas, dan kijken we verder dan het schooladvies. We nemen dit advies serieus, maar de ambities en mogelijkheden van uw zoon of dochter vormen voor ons het vertrekpunt. We hanteren een tweejarige brugperiode waarin leerlingen alle ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en door te stromen naar het hoogst haalbare niveau. In samenspraak met u en uw kind stellen we een persoonlijk leerplan op. Dit is een dynamisch plan; als uw zoon of dochter meer laat zien of juist een belemmering ervaart, spelen we hier direct op in.

Sociale cohesie

Op Luzac zitten gemiddeld 12 kinderen in een klas. Zo ook in de brugklas. Klein genoeg om tijdens de lessen voldoende aandacht te geven aan elke leerling en groot genoeg om vrienden en vriendinnen te kunnen maken. De sociale cohesie binnen de klas en op school vinden wij erg belangrijk. Kinderen komen niet alleen naar school om te leren, ook om zichzelf en anderen te leren kennen. Persoonlijke ontwikkeling en buitenschoolse activiteiten krijgen bij Luzac dan ook veel aandacht.

Extra ondersteuning

Indien nodig bieden wij uw kind extra ondersteuning. Al vanaf de brugklas zijn wij hier alert op. Ook kinderen met concentratieproblemen of dyslexie kunnen bij ons terecht. Zo zorgen we ervoor dat het niveau van het slechtste vak niet bepalend wordt voor het niveau waarop het uiteindelijke diploma wordt behaald.

Positieve impuls

“School is school en thuis is thuis” is ons motto. Binnen de muren van Luzac worden vaklessen gevolgd, bieden we begeleiding en wordt er onder toezicht huiswerk gemaakt. En daarna? Daarna is er tijd voor andere dingen. Leerlingen nemen geen schoolwerk mee naar huis, ze zijn dan écht vrij. De ervaring leert dat dit een zeer positieve impuls geeft aan het gezinsleven.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?