Bovenbouw

Onder de bovenbouw verstaan wij de laatste twee jaar van mavo en havo en de laatste drie jaar van vwo. Belangrijke jaren, waaronder het eindexamenjaar.

In de bovenbouw moet er een tandje bij, wegen de resultaten zwaarder en neemt de studiedruk toe. Wij weten als geen ander hoe wij uw kind hier zo ontspannen mogelijk doorheen kunnen loodsen. Niet alleen het leren en studeren is belangrijk, ook de manier waarop er met de belangrijke toetsmomenten wordt omgegaan. Persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen zijn belangrijk, dus ook daar besteden we aandacht aan.

Met ons toonaangevende onderwijs begeleiden wij uw kind op een doeltreffende en prettige manier richting zijn of haar felbegeerde diploma.

Capaciteiten en wensen leidend

Bij Luzac hebben alle leerlingen ruime keuze uit vakken. Wij bieden in de bovenbouw ook ‘profielvreemde’ vakken aan in het vrije deel. Kiest uw kind het profiel ‘natuur en gezondheid’ maar is hij of zij geïnteresseerd in geschiedenis? Dan passen wij dit graag in. Leren moet zinvol, maar ook leuk zijn. Bij Luzac zijn niet de opleiding, het gekozen profiel en het rooster leidend, maar de capaciteiten en wensen van uw kind.

Studielast

Wij bieden onze mavo-leerlingen standaard zeven vakken aan, terwijl er wettelijk zes verplicht zijn. Zeven vakken geven een betere aansluiting op een mogelijk vervolg op de havo en ook voor het MBO is dit een pré. Mocht het in de bovenbouw met één vak niet goed gaan, dan is er marge om die te laten vallen. Binnen vwo bestaat de keuze tussen atheneum en gymnasium. De lessen zijn veelal gelijk en worden gecombineerd. Op het gymnasium is het verplicht om een klassieke taal te volgen. Leerlingen kunnen kiezen uit Grieks of Latijn. Hierdoor is de studielast op gymnasium iets groter.

Versnelde route bovenbouw

Het is bij Luzac mogelijk om twee jaar in één te doen. In dit jaar worden het voorexamenjaar en examenjaar gecombineerd. Het voordeel hiervan is dat leerlingen snel klaar zijn met de middelbare school. Eventuele verloren tijd, bijvoorbeeld door zitten blijven in het voorexamenjaar of gezakt zijn voor het eindexamen, wordt zodoende snel ingehaald. Het is een pittig jaar, maar leerlingen blikken daarna terug op een mooie onvergetelijke periode waarin ze vrienden voor het leven hebben gemaakt. Luzac biedt nog veel meer (versnelde) routes aan richting het diploma, lees er hier meer over.

Eindexamen

In het examenjaar concentreren we ons volledig op de vakken waarvoor het Centraal Schriftelijk Eindexamen wordt afgenomen. Dat betekent dat de schoolexamenvakken en de rekentoets zoveel mogelijk worden afgerond in het voorexamenjaar. Dit geeft rust en zorgt voor focus. Luzac is zelfstandig bevoegd examens af te nemen, dus onze leerlingen doen op dezelfde manier en op hetzelfde moment eindexamen als op een reguliere middelbare school. Uw kind hoeft dus geen staatsexamen in de zomer te doen en weet zodoende tijdig waar hij of zij aan toe is.

Persoonlijke ontwikkeling

Ook de persoonlijke ontwikkeling van uw kind krijgt alle aandacht. “Wie ben je, waar sta je voor, waar ben je goed in en wat zijn jouw persoonlijke doelen?” In de klas, maar ook door gesprekken met de eigen leerlingbegeleider, komt uw zoon of dochter hier stap voor stap achter. Juist in de bovenbouw worden deze inzichten steeds belangrijker. Er is een leven ná Luzac, een toekomst die lonkt. Om dromen waar te kunnen maken is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. Om deze reden hebben wij TIM, This Is Me, ontwikkeld. TIM is een soort toekomstcoach, zowel virtueel als in real life. Het programma helpt leerlingen te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Ook u als ouder zal vanuit TIM betrokken worden bij bepaalde opdrachten en gesprekken. Uw zoon of dochter geeft dankzij TIM op een interactieve manier richting aan zijn of haar toekomst. Lees hier meer over TIM.

Instromen op elk moment

Instromen kan in elk jaar en op elk moment. Door tussentijds bij Luzac in te stromen wordt soms voorkomen dat uw kind blijft zitten. Binnen de bovenbouw vlak voor het eindexamen instromen is echter niet altijd haalbaar. Elke situatie is anders, wij gaan graag met u in gesprek. Wilt u meer weten over de specifieke mogelijkheden voor uw kind? Neemt u dan contact op met de vestiging bij u in de buurt via onderstaande knop.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?