Bovenbouw

De laatste twee jaar van een mavo- of havo-opleiding vormen de bovenbouw. Bij een vwo-opleiding zijn dit de laatste drie jaar. Tijdens deze belangrijke jaren wordt er toegewerkt naar de eindexamens. Daarom moeten leerlingen in de bovenbouw net een stapje extra zetten, wegen de resultaten zwaarder en neemt de studiedruk toe. Wij weten als geen ander hoe wij uw kind zo ontspannen mogelijk door deze periode heen kunnen helpen. Niet alleen studeren is belangrijk, maar ook de manier waarop een leerling met belangrijke toetsmomenten omgaat. Hier besteden we dan ook veel aandacht aan. Daarnaast richten we ons op persoonlijke ontwikkeling en zelfvertrouwen.

De capaciteiten en wensen van uw kind centraal Bij Luzac hebben alle leerlingen ruime keuze uit vakken. In de bovenbouw bieden we ook ‘profielvreemde’ vakken aan in het vrije deel. Kiest uw kind het profiel ‘natuur en gezondheid’, maar zou hij of zij het ook leuk vinden om het vak geschiedenis te volgen? Dan kan dat. Leren moet zinvol, maar ook leuk zijn. Bij Luzac zijn niet de opleiding, het gekozen profiel en het rooster leidend, maar ook de capaciteiten en wensen van uw kind.

Studielast

Het is wettelijk verplicht om mavoleerlingen zes vakken aan te bieden. Wij bieden standaard zeven vakken aan. Zeven vakken geven een betere aansluiting op een mogelijk vervolg op de havo. Ook voor het mbo is dit een pre. Heeft uw kind in de bovenbouw moeite met een bepaald vak? Dan is er ruimte om dat vak te laten vallen.

Binnen het vwo kan een leerling kiezen tussen atheneum en gymnasium. De lessen zijn gelijk en worden daarom in gecombineerde klassen gegeven. Op het gymnasium is het verplicht om een klassieke taal te volgen. Leerlingen kunnen kiezen uit Grieks of Latijn. Hierdoor is de studielast voor het gymnasium iets groter.

Versnelde route bovenbouw

Het is bij Luzac mogelijk om twee jaar in één jaar te doen. In dit jaar worden het voorexamenjaar en het examenjaar gecombineerd. Het is een pittig jaar, maar het voordeel hiervan is dat leerlingen snel klaar zijn met de middelbare school. Wanneer een leerling bijvoorbeeld is blijven zitten in het voor examenjaar, kan de verloren tijd zo eventueel worden ingehaald. Luzac biedt nog veel meer (versnelde) routes aan richting het diploma, lees er hier meer over.

Eindexamen

Luzac is zelfstandig bevoegd examens af te nemen. Daardoor doen onze leerlingen op dezelfde manier en op hetzelfde moment eindexamen als op een reguliere middelbare school. In het examenjaar concentreren we ons volledig op de vakken waarvoor het centraal schriftelijk eindexamen wordt
afgenomen. Dat betekent dat de leerlingen de school examenvakken en een eventuele rekentoets zoveel mogelijk afronden tijdens het voorexamenjaar. Dit geeft rust en zorgt voor focus.

Persoonlijke ontwikkeling

De persoonlijke ontwikkeling van uw kind krijgt alle aandacht. “Wie ben ik, waar sta ik voor, waar ben ik goed in en wat zijn mijn persoonlijke doelen?” In de klas, maar ook door gesprekken met de eigen leerlingbegeleider komt uw zoon of dochter hier stap voor stap achter. Juist in de bovenbouw worden deze inzichten steeds belangrijker. Er is een leven ná Luzac, een toekomst die lonkt.

Om dromen waar te kunnen maken is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. Om deze reden hebben wij TIM (This Is Me) ontwikkeld. TIM is een soort toekomstcoach. Het programma helpt leerlingen te ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. Ook als ouder zult u vanuit TIM betrokken worden bij bepaalde opdrachten en gesprekken. Uw zoon of dochter geeft dankzij TIM op een interactieve manier richting aan zijn of haar toekomst.

Om het zelfinzicht van leerlingen te vergroten, vragen we leerlingen een FutureMe- assessment in te vullen. Examenleerlingen krijgen drie vragen lijsten over hun competenties, drijfveren en interesses. Naar aanleiding van de antwoorden ontvangt een leerling een persoonlijk advies. Dit advies geeft leerlingen inzicht in hun toekomstdromen en ambities en de werkgebieden die hierop aansluiten en dat helpt hen bij het maken van een goede studiekeuze.

Instromen op elk moment

Instromen kan in elk jaar en op elk moment. Door tussentijds bij Luzac in te stromen is het soms te voorkomen dat een leerling blijft zitten. Houd er wel rekening mee dat het niet altijd haalbaar is om in de bovenbouw vlak voor het eindexamen in te stromen. Omdat elke situatie anders is, gaan wij hierover graag met u in gesprek. Wilt u meer weten over de specifieke mogelijkheden voor uw kind? Neemt u dan contact op met de vestiging bij u in de buurt via onderstaande knop.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?