De 10 belangrijkste redenen om voor Luzac te kiezen

Luzac wordt volledig erkend door de overheid en valt onder hetzelfde toezichtkader van de Onderwijsinspectie als reguliere scholen. Het verschil is dat de kosten niet door de overheid worden gedragen, omdat wij een particuliere onderwijsinstelling zijn. Kiest u voor Luzac, dan zijn de kosten voor u daarom hoger dan in het reguliere onderwijs. Maar daar staat natuurlijk wel veel tegenover. Sterker nog, uw zoon of dochter krijgt bij Luzac het allerbeste onderwijs met kleine klassen, de beste docenten en hoge resultaten.

De volgende 10 redenen leiden ertoe dat onze onderwijsmethode al jarenlang bewezen succesvol is:

Een van de pijlers onder onze onderwijsmethode is kleinschalig onderwijs. Het organiseren van lessen in kleine klassen leidt tot de beste studieresultaten. Dat weten wij niet alleen uit eigen ervaring, ook wetenschappelijk onderzoek toont aan dat uw zoon of dochter in kleine klassen beter leert.

Onze klassen bestaan gemiddeld uit 12 leerlingen. Dat zorgt voor rust en een betere concentratie. En nog belangrijker: het geeft de docent meer tijd om uw kind echt te leren kennen, hem of haar persoonlijk te begeleiden en het onderwijs hierop aan te passen. Ook is er alle ruimte om aandacht te besteden aan vragen en extra uitleg. Door de scholen bewust klein te houden ontstaat er een fijne en veilige sfeer. Uw kind zal zich gekend en gewaardeerd voelen.

Geen leerling is hetzelfde. Welk vertrekpunt en welke leerbehoeften uw kind ook heeft, wij denken altijd in kansen en mogelijkheden. Daarom blinkt onze onderwijsmethode uit in écht maatwerk. We stellen een persoonlijk plan op en zorgen voor goede begeleiding. Is uw kind op zoek naar meer uitdaging? Dan is het mogelijk de opleiding te versnellen of extra vakken te volgen. Gaat het juist allemaal iets te snel? Dan passen we het tempo of niveau aan.

Als uw kind bij ons in de brugklas komt, kijken we verder dan alleen het schooladvies. Ambities en mogelijkheden vinden wij net zo belangrijk. Tijdens de tweejarige brugperiode krijgen leerlingen alle ruimte om zich te ontwikkelen en door te stromen naar het hoogst haalbare niveau. Ook in de hogere klassen bepalen we de route naar het officiële diploma op basis van de omstandigheden, ambities en wensen van de leerling. Zo kunnen leerlingen bij ons vakken op een hoger niveau volgen dan de opleiding zelf. Want waarom zou je alle vakken op HAVO-niveau afronden als je voor sommige vakken op VWO-niveau presteert? Op die manier is het ook mogelijk om in kortere tijd een VWO-diploma te behalen, omdat de leerling nog maar een paar vakken hoeft te volgen.

Bij Luzac doet gemiddeld 52% van de leerlingen eindexamen op een hoger niveau dan zij als basisschooladvies kregen. Volgens De Staat van het Onderwijs (2019) van de Onderwijsinspectie kan het goed volgen en begeleiden van leerlingen doorslaggevend zijn voor succes op school. Luzac heeft goed zicht op de ontwikkeling van leerlingen en speelt daar ook op in. We richten ons op het inlopen van achterstan­den of het verder verbeteren van de prestaties.

Vraag ouders wat de belangrijkste voorwaarde is voor goed onderwijs en het antwoord is steevast ‘de kwaliteit van de docent’. Het lerarentekort leidt tot bezorgdheid. Wat als er hierdoor onbevoegden voor de klas komen te staan? Bij Luzac hoeft u daar niet bang voor te zijn. Uw kind krijgt alleen les van de allerbeste docenten. Onze docenten hebben een passie voor hun vak en dat zie je terug in de klas. Er wordt niet onnodig vergaderd. Alle tijd die de docenten hebben, besteden zij aan de leerlingen. De leerlingen van Luzac beoordelen de begeleiding die zij krijgen dan ook met een 8,0!

Bij Luzac vinden we het ontzettend belangrijk dat leerlingen plezier hebben. Daarom organiseren we regelmatig buitenschoolse activiteiten. Activiteiten die leerzaam zijn, maar ook mooie vriendschappen opleveren. De meeste vestigingen van Luzac organiseren bijvoorbeeld een skireis. Daarnaast worden er voor verschillende vakken uitstapjes gemaakt naar Cambridge, Berlijn of zelfs CERN in Zwitserland. Of wat dacht u van het oefenen van de Franse taal op een terras in Lille?

School is school en thuis is thuis. Dat vinden wij een belangrijk uitgangspunt. We willen graag dat onze leerlingen thuis tijd hebben voor andere leuke dingen en zich kunnen ontspannen. Een groot deel van de dag brengen de leerlingen door op school. Onder toezicht maken zij hier direct hun huiswerk, zodat zij dit in principe thuis niet meer hoeven te doen. We krijgen vaak van ouders terug dat de sfeer thuis hierdoor sterk verbeterd is.

Luzac scoort volgens onafhankelijk onderzoek ver boven het landelijk gemiddelde op het gebied van tevredenheid onder leerlingen en hun ouders (bron: DUO). Het onderzoek richt zich op sfeer, organisatie, voorzieningen, onderwijs en extra activiteiten. Leerlingen vinden onze goede hulp en begeleiding, de kleine klassen, de gezellige sfeer en het jezelf kunnen zijn het allerbelangrijkst. Onze schoolleiding scoort een 8,1 en de begeleiding een 8,0.

Van alle Nederlandse particuliere onderwijsinstellingen is Luzac de grootste. Luzac heeft 19 vestigingen door heel Nederland met elk een uniek karakter. Elke vestiging beschikt over een zeer betrokken team dat aangestuurd wordt door een rector die alle leerlingen en ouders persoonlijk kent.

Luzac staat bekend om het kleinschalige en persoonlijke onderwijs, maar heeft tegelijkertijd de organisatiekracht van een grote school. Ons beleid wordt landelijk gecoördineerd vanuit ons hoofdkantoor in Hilversum. Daar bevinden zich niet alleen afdelingen als huisvesting, communicatie, HR, finance en IT, maar ook tal van onderwijskundige experts. Zij houden zich bezig met de borging van onderwijsprocessen en het ontwikkelen van vernieuwende producten. Producten die ons onderwijs naar een hoger plan tillen. Bijvoorbeeld het creëren van de ideale fysieke leeromgeving met veel lichtinval, rustgevende kleuren en ergonomisch meubilair. Maar ook het ontwikkelen van actueel lesmateriaal en een gebruiksvriendelijke digitale leeromgeving. Dankzij deze landelijke coördinatie hebben de teams van onze verschillende vestigingen tijd voor het allerbelangrijkste: de leerlingen.

Heeft u het gevoel dat uw zoon of dochter op de huidige school niet het beste uit zichzelf kan halen? Als uw kind meer ondersteuning nodig heeft bij het leren of juist op zoek is naar meer uitdaging, dan is Luzac een goed alternatief. Met ons unieke leerlingbegeleidingssysteem krijgt uw kind alle aandacht die hij of zij nodig heeft.

Luzac maakt gebruik van een beproefde competentiemethode (RTTI) die de beheersing van de leerstof en het leerproces van leerlingen inzichtelijk en meetbaar maakt. De leerlingbegeleider maakt elke periode met de leerlingen een actieplan, helpt met planning en organisatie en zorgt voor ondersteuning bij eventuele leerproblemen. Als blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, bieden we steunlessen aan in een kleinere setting. Gaat het juist boven verwachting goed? Dan kan een leerling alsnog op een hoger niveau examen doen. Ook is het mogelijk om het examentraject niet in 2 jaar, maar in 1 jaar af te ronden. In dit versnelde traject combineren we de lesstof van het voorexamenjaar met de lesstof van het examenjaar.

De kwaliteit van ons onderwijs wordt gegarandeerd door de erkenning van OCW. Leerlingen hebben het gevoel dat zij bij Luzac echt gezien worden en krijgen de tijd om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen onder leiding van de beste docenten. Ook vinden zij de sfeer op school erg fijn. En dat zijn precies de criteria die ouders zo belangrijk vinden voor de kwaliteit van onderwijs.

De onderwijsvisie van Luzac wordt gezien als norm voor particulier onderwijs in Nederland. Eric Jan Luzac, in 1983 oprichter van het Luzac College, is een van de grondleggers van particulier onderwijs in Nederland. Inmiddels is Luzac uitgegroeid tot de grootste aanbieder van voortgezet onderwijs op mavo-, havo- en vwo-niveau. Uw kind kan op elk niveau instappen, ook gedurende het schooljaar.