Samen met Luzac helpt u uw leerlingen aan een voorsprong

Veel jongeren ervaren schooljaar 2020-2021 als moeilijk en onzeker. Voor sommigen resulteert dat in minder goede prestaties of zelfs een leerachterstand. Het wegwerken van deze leerachterstanden? Dat doen we samen.

Middelbare scholen krijgen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap subsidies om de opgelopen leerachterstanden, onder andere met de inzet van externe partijen, weg te werken. Samen kunnen wij leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de volgende stap in het onderwijs en de doorstroom bevorderen. Luzac heeft voor elke leerling mogelijkheden die bij hem of haar passen. Van intensieve studiebegeleiding tot een exameneindsprint en de zomerschool.

Doordat de Luzac-vestigingen zo kleinschalig zijn, kan elke contactmoment op de vestiging plaatsvinden. Alleen op verzoek van de leerling vindt de begeleiding online plaats. Zo kunnen wij elke leerling persoonlijk één op één helpen. Het resultaat: leerlingen zijn straks goed voorbereid op het vervolg van hun schoolcarrière.

Wat is onze aanpak?

Van achtstegroepers tot tweedeklassers en examenkandidaten: elke leerling heeft zijn of haar eigen leerbehoeften en -doelen. Wij helpen elk individu op basis van deze doelen. Luzac biedt voor alle leerlingen op maat gemaakte mogelijkheden om zorgeloos het volgende schooljaar in te gaan.

Mogelijkheden voor leerlingen van het voortgezet onderwijs

Luzac Studiebegeleiding

Met Luzac Studiebegeleiding worden leerlingen dagelijks na schooltijd gericht geholpen, onder leiding van een vakkundige onderwijscoach. Leerlingen met de meest uiteenlopende vragen kunnen terecht. Van huiswerk- of leerbegeleiding en het schrijven van een profielwerkstuk tot de voorbereiding op school- en eindexamens. Leerlingen worden gericht geholpen op basis van een persoonlijk begeleidingsplan. Leerachterstanden worden snel weggewerkt en de leerling krijgt de grip op zijn voortgang weer terug.

Wiskunde bootcamp

De wiskundebootcamp van Luzac is er voor leerlingen die slechte cijfers halen voor wiskunde. Een wiskunde-expert laat de leerlingen binnen één dag veel wiskundekennis opdoen, geeft nieuwe inzichten in de materie en zorgt ervoor dat de leerlingen het vak een stuk beter gaan begrijpen. Tijdens de leerzame en leuke ‘talks’ komen de grote vraagstukken aan bod, wordt de stof duidelijk uitgelegd en voeren de leerlingen in een kleine break-out met maximaal zeven leerlingen, samen met een ervaren wiskunde-expert, verschillende opdrachten uit.

Luzac Zomerschool

Leerlingen kunnen zich tijdens de zomermaanden binnen een of enkele weken optimaal voorbereiden op een soepele start van het begin van schooljaar 2021-2022. Voor de een betekent dat: kennis van een vak bijspijkeren om niet te doubleren. Dan kan ervoor gekozen worden om een extra taak te maken, waarna de leerling toch over mag naar het volgende jaar. De ander wil graag herprofileren van CM of EM naar NG of NT en de daarvoor benodigde kennis van exacte vakken opdoen. En sommige leerlingen willen goed beslagen ten ijs komen tijdens hun overstap van mavo naar havo. Zij kunnen binnen een week getraind worden op leesvaardigheid, rekenvaardigheid en studievaardigheid.

Mogelijkheden voor examenkandidaten

Luzac Examentraining

Een Luzac Examentraining is een tweedaagse stoomcursus voor het eindexamen. Leerlingen worden gericht en persoonlijk voorbereid op het eindexamen of de herkansing. In een kleine groep gaan leerlingen aan de slag met één examenvak. De trainingen worden gegeven door ervaren vakdocenten. Zij leggen niet alleen de materie helder uit, maar geven de leerlingen tevens feedback op hun leerproces. Tijdens de twee dagen wordt de stof voor het examen besproken en doen leerlingen de vaardigheden op die ze nodig hebben om het examen goed te maken. Daarna krijgen ze een persoonlijk leerplan mee en kunnen ze de docent tot het eindexamen bereiken voor vragen.

Luzac Zomerdiploma

Is een leerling niet geslaagd en kan een herkansing van het profielwerkstuk of het vak Maatschappijleer ervoor zorgen dat hij het diploma wel behaalt? Leerlingen kunnen bij Luzac het profielwerkstuk of het vak Maatschappijleer afronden. De leerling krijgt dan zestien uur les en twaalf uur begeleiding. Daarnaast kan de leerling ervoor kiezen om een nieuw SE-vak af te ronden, namelijk: Spaans elementair, NLT of INF. Dit vak kan dan soms in de plaats komen van een ander vak, waardoor de leerling alsnog slaagt.

Operationeel Manager Quintijn Schenkel over Luzac Examentraining

“Het is een zeer intensieve training. De hele examenstof wordt doorgenomen: alle onderdelen komen wel aan bod! Dankzij de kleine klassen van maximaal 12 leerlingen, krijgt elke leerling de persoonlijke aandacht die hij of zij nodig heeft om een mooi cijfer te halen.”

Mogelijkheden voor basisschoolleerlingen

Studiecoach Rowie van Zon over cito-trainingen

“Ik nam de telefoon op en hoorde alleen maar blijdschap: een leerling van de citotraining is van mavo advies voor taal naar havo/vwo gegaan. En dit was haar doel!”

Cito-trainingen

Zijn er basisschoolleerlingen die door de coronacrisis niet tot hun recht komen? En die waarschijnlijk tijdens de komende Cito-toetsen zullen onderpresteren? In de Cito-trainingen van Luzac worden leerlingen optimaal voorbereid op de onderwerpen die in de Cito-eindtoets aan bod komen. Wij geven de handvatten waarmee leerlingen de eindtoets als een leuke uitdaging gaan zien, in plaats van een spannend beoordeelmoment.

Zomerschool

Tijdens de zomerschool voor basisschoolleerlingen van Luzac worden leerachterstanden vanwege corona weggewerkt. Hoe we daarvoor zorgen, bepalen we op basis van een actueel leerlingvolgsysteem. Zo kan er gekozen worden voor een taaltraining of rekenvaardigheidstraining.

Wat levert de samenwerking met Luzac op?

Niet alleen voor de leerling, maar ook voor de school is het fijn dat leerlingen zorgeloos doorstromen. Kan de leerling weer zorgeloos de vervolgstap in het onderwijs zetten? Dan zorgt dat voor tevredenheid onder de leerlingen en hun ouders. Nog een voordeel: u hoeft uw personeel niet in te zetten. Alle verschillende mogelijkheden van Luzac vinden op de Luzac-vestigingen plaats. Ook tijdens de schoolvakanties.

De voordelen van onze samenwerking op een rij:

  • Leerlingen zijn beter voorbereid op het vervolg van hun schoolcarrière.
  • De school krijgt een beter oordeel van de Onderwijsinspectie.
  • Meer tevreden klanten resulteert in meer nieuwe leerlingen.
  • U hoeft uw eigen personeel niet in te zetten.
  • De ondersteuning vindt plaats op de vestigingen van Luzac.
  • Luzac biedt ondersteuning bij organisatie en aanvraag van de subsidie.
Luzac