Verhoog je je cijfer echt met 1 punt?

Na het ontvangen van de examenuitslagen vragen wij ieder jaar bij alle deelnemers hun resultaten op. Uit de enquête van de afgelopen drie jaar is gebleken dat leerlingen die aan onze examentrainingen deelnamen gemiddeld ruim één punt hoger scoorden op hun eindexamen. Voor de herexamens ligt dit gemiddelde op +1.6 punt.