Komen er nog nieuwe trainingen bij?

Het aanbod met examentrainingen dat op de website staat, is in principe definitief. Als we echter merken dat er veel vraag naar een bepaald vak is, kan het zijn dat we nog een extra training van dit vak toevoegen.