Differentiëren vwo

Toenamediagrammen, differentiequotiënt, productregel en gemiddelde verandering. Na een bootcamp ken jij alle onderwerpen die met differentiëren te maken hebben op je duimpie. We leggen de materie zo uit dat je het wél snapt. En we oefenen, totdat je het helemaal in de vingers hebt.

Zoals je weet bestaat de bootcamp uit 5 talks en 5 break-outs. Hieronder in de omschrijving lees je welke onderwerpen behandeld worden.

395,00

Deze onderwerpen komen aan bod

Basis rekenregels machten differentiërenDifferentiequotiëntGebruik GRGemiddelde veranderingGrafieken die elkaar loodrecht snijdenGrafieken die elkaar rakenHellingHellinggrafiekenLimietProductregelQuotiëntregelRaaklijn opstellenRaaklijnenSomregelSoorten stijgen en dalenToenamediagrammen

Omschrijving

In deze bootcamp behandelen we de basis van differentiëren. Je leert onder andere te werken met toenamediagrammen, te rekenen met differentiequotiënten en de definitie van de afgeleide met limieten. Maar uiteindelijk draait het om het bepalen van de raaklijn. Hoe doe je dat handig? Voor het bepalen van de raaklijn zijn de rekenregels van afgeleiden heel belangrijk.

 

Tijdens de bootcamp ervaar je dat het bij differentiëren vaak neerkomt op het slim terugschrijven naar standaardvormen, zodat je de rekenregels voor differentiëren dan kunt toepassen. Je zult zien dat dit eenvoudig kan, waardoor ook som-, product- en quotiëntregels ineens eenvoudig voor je worden.

 

Na het volgen van deze bootcamp begrijp je de basis van differentiëren goed en heb je een mooi fundament gelegd voor het eventuele vervolgonderwerp differentiaalrekening.

 

Check ook de bootcamp differentiaalrekening als je op zoek bent naar afgeleiden van bijzondere functies. Ook daar wordt de kettingregel behandeld, maar dan juist in combinatie met speciale functies zoals goniometrische functies of (natuurlijke) logaritmen.

 

Onderwerpen:

Break-out 1: Toenamediagrammen
Break-out 2: Differentiequotiënten
Break-out 3: Raaklijnen
Break-out 4: Definitie afgeleide en basis rekenregels
Break-out 5: Rekenen met de kettingregel

 

Deze bootcamp is gerelateerd aan de volgende methodes:
De bootcamps zijn gebaseerd op generieke thema’s in de wiskunde, maar mocht je het boek Getal en Ruimte of het boek Moderne Wiskunde gebruiken, dan kun je hieronder zien aan welke hoofdstukken deze thema’s (soms gedeeltelijk) gerelateerd zijn.

 

Deze bootcamp is gerelateerd aan de volgende methodes voor vwo:

Wiskunde B:

Methode Getal & Ruimte editie 11: Hoofdstuk 2 De afgeleide functie, hoofdstuk 6 Differentiaalrekening

Methode Getal & Ruimte editie 12: Hoofdstuk 2 De afgeleide functie

Moderne wiskunde editie 12: Hoofdstuk 5 Afgeleide functie

Extra informatie

Locatie

's-Hertogenbosch, Den Haag

Datum

22 oktober, 29 oktober

Niveau

VWO

Vak

Wiskunde B

Onderbouw/bovenbouw

Bovenbouw

Andere suggesties…