Onderwijsmethode

Luzac is ruim 30 jaar geleden opgericht met als missie het onderwijs in Nederland te verbeteren, zowel inhoudelijk als organisatorisch. We wilden het allerbeste onderwijs bieden en een voorbeeld worden voor andere scholen en opleiders. Om dat doel te bereiken hebben we een unieke onderwijsmethode ontwikkeld die nu, decennia later, nog steeds het fundament vormt onder het succes van onze leerlingen en studenten.

 Niet gemiddeld

Twee belangrijke uitgangspunten van onze methode: de kracht van kleinschaligheid en dat we niet geloven in ‘gemiddeld’. Als reguliere middelbare scholen en hoge scholen groter worden, wordt het onderwijs al snel gericht op ‘de middenmoot’, een dwarsdoorsnede van het leerlingen-/studentenbestand. Ook de lessen en colleges worden afgestemd en ingestoken op het gemiddelde niveau. Bij Luzac doen we dat heel anders. Want welke leerling of student is nou ‘gemiddeld’? Uw kind wil graag gezien en gehoord worden en het maximale uit zichzelf halen. Bij Luzac gebeurt en kan dat.

Op maat

Onderwijs op maat, het bestaat. Als uw zoon of dochter bij ons binnenkomt, kijken we niet teveel achterom. Soms is er al best wat historie opgebouwd, maar soms ook niet. Welke vertrekpunt uw kind ook heeft, we denken altijd in kansen en mogelijkheden. We stellen een persoonlijk plan op en zorgen voor goede begeleiding. En dan nog: vaak ervaren we tijdens het schooljaar pas echt wat de (aanvullende) wensen en behoeften zijn. Op wendbare wijze spelen we hierop in. Indien mogelijk versnellen we of bieden we meer vakken, maar als het voor een leerling of student te snel gaat, passen we het tempo of niveau aan.

Drie pijlers

Vanuit het uitgangspunt van kleinschaligheid hebben wij onze onderwijsmethode gebouwd op drie pijlers:

Kleine klassen
We zijn ingericht om onderwijs te bieden dat naar de leerling of student toe is georganiseerd. Zo werken we bijvoorbeeld in kleine klassen, waardoor veel tijd en ruimte is voor een zo persoonlijk mogelijke kennisoverdracht. Lesuitval komt bijna niet voor en bijlessen buiten Luzac zijn niet nodig.

Persoonlijke begeleiding
Alles wat we doen, doen we met aandacht voor de leerling en student. We bieden een ontspannen, betrouwbare en veilige schoolomgeving, waar iedereen elkaar kent en waar veel persoonlijke begeleiding wordt geboden bij het maken van keuzes. Door de aandacht die wij onze leerlingen en studenten kunnen geven weten we ze optimaal te inspireren en motiveren.

Maximaal resultaat
We creëren de optimale omstandigheden om een diploma te behalen op het niveau dat de leerling echt kan of om door te stromen naar een niveau dat de leerling echt wil. Bij Luzac wordt daardoor vaak het diploma behaald of het resultaat bereikt dat vooraf onmogelijk werd geacht.

Door consequent vast te houden aan deze drie pijlers wordt Luzac door leerlingen, studenten, ouders en andere spelers in het onderwijsveld gezien als een van de meest toonaangevende onderwijsinstituten van Nederland.

Meer weten over ons voortgezet onderwijs, onze Hogeschool of onze examentrainingen? Klik dan door naar de betreffende pagina’s voor meer informatie.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?