Onderwijsmethode

Luzac is ruim 30 jaar geleden opgericht met als missie het onderwijs in Nederland te verbeteren, zowel inhoudelijk als organisatorisch. We wilden het allerbeste onderwijs bieden en een voorbeeld worden voor andere scholen en opleiders. Om dat doel te bereiken hebben we een unieke onderwijsmethode ontwikkeld die nu, meer dan 30 jaar later, nog steeds het fundament vormt onder het succes van onze leerlingen en studenten.

Kleinschaligheid

Belangrijk uitgangspunt van deze methode is de kracht van kleinschaligheid. Wordt een school te groot, dan draait het al gauw om gemiddelden. Lessen worden afgestemd op het gemiddelde niveau. Leerlingen die moeite hebben met de lesstof raken snel achterop, leerlingen die juist meer aankunnen halen niet het maximale uit zichzelf. Bij ons staat iedere leerling en iedere student als individu centraal. Indien mogelijk versnellen we of bieden we meer vakken, maar als het voor een leerling te snel gaat, passen we het tempo of niveau aan.

Drie pijlers

Vanuit het uitgangspunt van kleinschaligheid hebben wij onze onderwijsmethode gebouwd op drie pijlers:

Kleine klassen
We zijn ingericht om onderwijs te bieden dat naar de leerling of student toe is georganiseerd. Zo werken we bijvoorbeeld in kleine klassen, waardoor veel tijd en ruimte is voor een zo persoonlijk mogelijke kennisoverdracht. Lesuitval komt bijna niet voor en bijlessen buiten Luzac zijn niet nodig.
Persoonlijke begeleiding
Alles wat we doen, doen we met aandacht voor de leerling en student. We bieden een ontspannen, betrouwbare en veilige schoolomgeving, waar iedereen elkaar kent en waar veel persoonlijke begeleiding wordt geboden bij het maken van keuzes. Door de aandacht die wij onze leerlingen en studenten kunnen geven weten we ze optimaal te inspireren en motiveren.
Maximaal resultaat
We creëren de optimale omstandigheden om een diploma te behalen op het niveau dat de leerling echt kan of om door te stromen naar een niveau dat de leerling echt wil. Bij Luzac wordt daardoor vaak het diploma behaald of het resultaat bereikt dat vooraf onmogelijk werd geacht.

Door consequent vast te houden aan deze drie pijlers wordt Luzac door leerlingen, studenten, ouders en andere spelers in het onderwijsveld gezien als een van de meest toonaangevende onderwijsinstituten van Nederland.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?