Historie

Luzac is in 1983 opgericht. De stellige overtuiging dat Nederland op zich een goed publiek onderwijssysteem kent, maar dat er ruimte was voor een sterke aanvulling, vormde de drijfveer. Op dat moment was er slechts één particuliere school in het voortgezet onderwijs actief in één stad.

Aantrekkingskracht

Leerlingen vonden al snel hun weg richting Luzac. Ze kwamen onder andere af op het feit dat ze de laatste twee jaar van hun middelbare schoolopleiding in één jaar kunnen doen. Een achterstand inlopen, op een hoger niveau presteren dan binnen het regulier voortgezet onderwijs of switchen naar een ander vakkenpakket waren destijds de belangrijkste redenen om te kiezen voor onze school.

Centraal Schriftelijk Examen

Vanaf de start werkt Luzac met kleine klassen, waarbij de leerling individueel wordt benaderd en begeleid. Tot 1989 gingen de leerlingen op voor het staatsexamen. Vanaf dat jaar kreeg Luzac een zogeheten aanwijzing van het Ministerie van Onderwijs en mocht het zelf gaan examineren. Leerlingen doen vanaf dat moment schoolonderzoek in november, januari en april, waarna ze het jaar afsluiten met het Centraal Schriftelijk Examen.

Leerlingbegeleiding

Dan gaat het hard. De aantrekkingskracht wordt groter en het aantal vestigingen in het land groeit snel. We professionaliseerden de leerlingbegeleiding steeds verder, hierin waren we altijd vooruitstrevend. De gedachte: als een leerling goed in zijn of haar vel zit, presteert deze beter. Leerlingen voelen zich gesteund en komen tot bloei. Ze merken dat er meer in zit dan van tevoren voor mogelijk werd gehouden.

Van brugklas tot diploma

Er werd ons steeds vaker gevraagd of we méér kunnen bieden dan alleen versnelde examentrajecten. Steeds meer ouders wilden hun kinderen al in de voorexamenklas of zelfs vanaf de brugklas naar Luzac laten gaan. In 2006 gaf Luzac invulling aan deze wens en werden de eerste Luzac Lycea geopend. Van brugklas tot diploma, op alle niveaus. Het was niet alleen meer slagen bij Luzac, maar ook leren leven en leren leren!

Onderdeel NCOI Groep

In 2016 werd Luzac onderdeel van NCOI Groep. Een sterke bundeling van 14 grote onderwijs- en opleidingsinstituten. Van oorsprong vooral gericht op werkenden, met instituten als NCOI Opleidingen, Scheidegger, NTI en Computrain. Enkele jaren geleden aangevuld met Schoevers, waardoor ook voltijdopleidingen gericht op jong volwassenen, aan het aanbod werden toegevoegd. Als onderdeel van deze NCOI Groep kunnen wij onze ambities ook in de toekomst blijven waarmaken.

Luzac Hogeschool

Het onderwijssysteem waarmee wij sinds 1983 leerlingen succesvol richting diploma begeleiden, vormt ook de basis van de hogeschool, waarvan de eerste lichting studenten in september 2017 is gestart. Luzac Hogeschool biedt keuze uit meerdere HBO Bachelor richtingen en kent vestigingen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven.

Weten wat Luzac voor u kan betekenen?